Katolska kyrkan ber om förlåtelse för folkmord

22 år efter folkmordet i Rwanda ber katolska kyrkan om förlåtelse för sin inblandning i skeendet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Under några ödesdigra sommarmånader 1994 mördades flera hundra tusen människor ur folkgruppen tutsi. Tiotusentals av dessa dödades inuti kyrkor i Rwanda, ofta beordrade av präster eller nunnor. Det är ett sår som långt ifrån har läkts i det rwandiska samhället, och dess efterverkningar bevittnar vi fortfarande i grannlandet DR Kongo.

Under alla år har katolska kyrkan inte erkänt eller bett om förlåtelse för sin roll i att planera och utföra folkmordet. Men nu har något hänt.

I ett brev från de katolska biskoparna i landet ber de uttryckligen om förlåtelse för sin inblandning i folkmordet, skriver den katolska tidningen KT Press.

Redan kort efter att massakern blev känd 1994 fördömde påve Johannes Paulus II händelserna. Han sa att de som ligger bakom gärningarna kommer att hållas ansvariga, både gentemot historien och mot Gud.

Men Vatikanen medgav aldrig att biskopar, präster och nunnor som deltog i folkmordet gjorde det på uppmaning av kyrkan.

Sedan 2005 har en process pågått, och dåvarande påve Benedictus XVI utmanade rwandiska biskopar att möta sanningen och de konsekvenser denna innebär. Även nuvarande påve Franciskus har varit involverad i processen.

Han har uppmanat biskoparna till ett nära samarbete med regeringen i den försoningsprocess som pågår i landet.

Detta har nu lett fram till det brev som publicerades nyligen.

"Vi ber om förlåtelse för alla misstag vi begått, vi ber om ursäkt för alla kristna som begått snedsteg. Vi ångrar att medlemmar i kyrkan bröt mot Guds bud", skriver biskoparna.

De fortsätter med att be om förlåtelse för de hatbrott som riktats mot landet. Brott som utfördes på grund av etnicitet.

"Vi visade inte att vi var en familj. I stället dödade vi varandra", skriver de.

Även om katolska kyrkan inte uttryckligen beordrade något dödande skriver biskoparna vidare:

"Vi ber om förlåtelse återigen för den roll som präster, nunnor, biskopar och kristna spelade i folkmordet mot tutsierna".

Statsministeromröstning