23 september 2020

En tidning på kristen grundNyheter

Katolska kyrkan krävs på över 40 miljoner

Landshövdingen i Oslo har gett sin dom. Oslo katolska stift måste betala tillbaka 40 miljoner norska kronor på grund av medlemsfusk.

Som Dagen tidigare har rapporterat anmäldes den norska biskopen Bernt Eidsvig och Oslos katolska stift för grovt bedrägeri när det framkom att det systematiskt skett falska medlemsregistreringar i kyrkan. Människor blev inskrivna som medlemmar utan att de själva visste om det och katolska kyrkans medlemsantal ökade med över 200 procent på åtta år. Kyrkan ska ha medgett att de använt sig av telefonbokskatalogen för att hitta personer med katolsk-klingande namn.

Medlemregistreringen polisanmäldes och nu kräver landshövdingen i Oslo och Akerhus att över 40 miljoner norska kronor ska betalas tillbaka från Oslo katolska stift efter granskning av medlemslistorna, rapporterar Vårt land.

– Det strider mot trosamfundslagen och det underliggande regelverket och det är olagligt, skriver landshövdingen i ett brev som skickades till Oslo katolska stift på måndagen, enligt Vårt land.

Religiösa trossamfund i Norge, som inte tillhör Norska kyrkan, får offentligt stöd per medlem. Biskop Bernt Eidsvig och Oslos stift har tidigare försvarat medlemsregistreringen genom att peka på ökningen av verkligt antal besökande till kyrkan samt att kyrkan egentligen varit underregistrerade på grund av den höga arbetskraftsinvandringen från katolska länder.

– Vi hade en uppfattning att katoliker var katoliker oavsett var man bor, sa biskop Bernt Eidsvig då.

Biskopen och Oslo katolska stift nekar till anklagelserna. Och Oslo katolska stift har nu sagt att de inte kommer att kommentera detaljer, men att det kommer att läsa brevet från landshövdingen noggrant.

– Vi har en helt annan förståelse av lagen än landshövdingen, säger Lisa Wade, administrativ chef för Oslo katolska stift, till Vårt land.

Tidningen rapporterar att anställda i stiftet själva tidigare försökt avsluta praxis av medlemsregistreringen. Det visar att de var medvetna om att metoden för registrering var tvivelaktig, menar landshövdingen och tillägger att fallet är mycket allvarligt.

Enligt Vårt land har landshövdingen specificeras skulden mellan åren 2011-2014 i norska kronor:

- 2011: 2,7 miljoner
- 2012: 7,3 miljoner
- 2013: 12,4 miljoner
- 2014: 18,2 miljoner

Kravet från landshövdingen kan överklagas inom tre veckor till Kulturdepartementet, vilket Oslo katolska stift även bekräftat att de kommer att göra, skriver Vårt land.

Biskop Bernt Eidsvig är även personligen anmäld för grovt bedrägeri på 50 miljoner kronor. I det fallet pågår polisundersökningen fortfarande.

Linnéa Jimenez

Linnéa Jimenez är tidigare reporter på Dagen. Hon har också vikarierat som familjeredaktör.

Fler artiklar