Katolska kyrkan: Ta hand om prästernas barn

Katolska kyrkan måste ta ett större ansvar för de barn till präster som föds. Det förslaget kommer från en arbetsgrupp som i förra veckan mötte påve Franciskus.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det är den kommission som påven Franciskus själv tillsatt, och som har som uppgift att arbeta med frågor som rör katolska prästers sexuella övergrepp, som väntas få ett utökat ansvar.

Frågan om katolska prästers övergrepp mot barn finns på kyrkans dagordning sedan flera år, men vad som händer med de barn som kommer till världen på detta sätt är det få som vet.

– Detta är en svårt problem i många kulturer runt om i världen och en fråga som det talas väldigt lite om, konstaterar en av kommissionens medlemmar, Krysten Winter-Green.

Irländskt inititativ

Nu håller en arbetsgrupp på att arbeta fram riktlinjer som kan användas av det påvliga rådet för att stötta dessa barn. Tanken är att dessa riktlinjer ska vara universella, det vill säga fungera överallt där den katolska kyrkan finns runt om i världen.

Frågan har blivit aktuell efter att de irländska biskoparna tidigare i år publicerade riktlinjer som fokuserar på att vara ett stöd och en hjälp för både mammor och barn, som ofta far illa eftersom de blir osynliggjorda.

De irländska biskoparnas initiativ är det första som tagits i den världsvida katolska kyrkan i denna svåra fråga och det välkomnas av många som vill se en mer modern och tjänande kyrka.

Måste ta ansvar

Bill Killgallon, medlem i det påvliga rådet och den som tog upp saken i ett möte med påve Franciskus i förra veckan, säger att frågan mycket väl ryms inom kommissionens mandat.

– Den präst som ser till att ett barn kommer till världen, har också ett ansvar för det barnets väl och ve. Punkt slut, säger Killgallon i ett uttalande enligt srnnews.com.

Hur många barn som kommit till genom katolska präster, som förväntas leva i celibat hela livet, är inte känt. Men antalet präster uppgår totalt till cirka 450 000.