KD anser att nuvarande skollag är tillräcklig

Det räcker att använda de nuvarande reglerna för att stoppa tvivelaktiga religiösa inslag i skolor. Det är Kristdemokraternas hållning i debatten om att förbjuda religiösa friskolor.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

– Just nu är allt ljus på konfessionella skolor men Skolinspektionen kritiserar ofta skolor för brister i fråga om att efterfölja skolans värdegrund utan att man högljutt kräver att de ska förbjudas. Det säger Annika Eclund, riksdagsledamot och skolpolitisk talesperson.

Hon menar att de flesta konfessionella skolor fungerar utmärkt och med goda resultat.

– Det finns redan förbud mot religiösa inslag i det som är undervisning. Om det finns misstankar om att man inte följer lagen ska inspektionen intensifieras och skolor stängas. Det gäller också i de fall man bryter mot skolans värdegrund om jämställdhet och alla likas värde, säger hon.

Annika Eclund ger ett hypotetiskt exempel: Att dela upp killar och tjejer för att läsa Koranen på religionstimmarna är vanligt i skolor i Mellanöstern. Men i Sverige är det inte tillåtet. Här ska undervisningen ske på ett icke-konfessionellt sätt.

– Gör man så i Sverige borde man inte bara få en anmärkning utan skolan ska stängas, menar hon.

Hon pekar också på Europakonventionen ger föräldrar och elever rätt att välja den skola och som passar dem bäst och som står i överensstämmelse med deras övertygelse:

– Det vore märkligt att bryta mot internationella överenskommelser.

Som Dagen tidigare berättat svarade KD-ledaren Ebba Busch Thor också på frågor om detta vid partiets kommundagar i Karlstad.

– Det är viktigt att vi diskuterar hur vi säkerställer en skola där alla elever får tillgång till god kunskap, där man inte pådyvlas en viss trosåskådning och där man inte gör skillnad på pojkar och flickor. Men vi står också upp för religionsfriheten och möjligheten att driva konfessionella friskolor, enligt Europakonventionen, svarade hon.

Men ser du någon anledning till översyn av lagar eller regelverk?

– Uppenbarligen behöver vi bli bättre när det gäller uppföljning av skolor, det visar den senaste tidens granskningar. Vi behöver sätta in kraftfulla åtgärder när en skola inte klarar av att hålla sig till alla människors lika värde och att följa läroplanen.

Men KD vill inte stoppa alla religiösa friskolor som en del andra partier vill?

– Man ska vara noga med att vi i dag har rätt till konfessionella friskolor, inte religiösa. Man har inte rätt att ha religiösa inslag i undervisningen. Det här är en bra avvägning. Vi måste också stå upp för religionsfriheten och jag menar att vi klarar av att stå upp för båda de här friheterna, svarade Ebba Busch Thor.