KD-chefen vill ha mer debatt inom Svenska Alliansmissionen

Acko Ankarberg är ett känt ansikte i egenskap av Kristdemokraternas partisekreterare. Men i helgen svingar hon ordförandeklubban på Alliansmissionens årskonferens – och skulle gärna se lite större debattlust även här.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Hennes andliga hemvist är Allianskyrkan i Jönköping och årskonferensordförande har hon varit i ett tiotal år. Den politiska jämvikten i presidiet upprätthålls för övrigt, även om det inte är planerat så, av att Anci Magnusson, socialdemokrat och kommunalråd i Nässjö, sitter vice ordförande.

Vad är det för skillnad på den här miljön och den politiska?

– Det finns många likheter mellan församlingarnas engagemang och det man gör i ett parti. Man går samman för att man bär en gemensam vision och värdegrund, och man vill förändra. Skillnaderna är att det man gör i partier handlar om förhållanden mellan människor, medan det i församlingen också handlar om förhållandet till den Gud man tror på, säger Acko Ankarberg Johansson.

– För mig betyder församlingen väldigt mycket, där har jag min andliga hemvist. Politiken finns jag i för att jag tycker att det är viktigt att påverka samhället. Min uppväxt i frikyrkan har påverkat det faktum att jag är politiskt aktiv i dag.

Är det snällare på en samfundskonferens än på en politisk konferens?

– Jag tror det, men jag har ju bara varit på SAM:s konferenser. Det kanske är mer diskussion i andra samfund. Men jag upplever att här är det väldigt samlat. Det händer att man röstar om olika förslag, men det är allt mer sällan. Samfundet betonar, som nu, långa processer i besluten och där alla kan vara delaktiga. Politiken är mer kortsiktig, där man snabbt måste fatta beslut.

Skulle du i politiken önska mer av den stämning och kultur som finns i årsmötena här?

– Nej! Kanske tvärtom. Jag är uppväxt i att det är bra att bryta åsikter med varandra, vi har alltid haft livliga diskussioner i familjen. Det var nästan självklart att man skulle tycka olika bara för att få pröva argumenten, samtidigt som man strävar mot något gemensamt och tycker om varandra. Jag tror att det är nyttigt att få säga vad man tycker, men man ska göra det med respekt för varandra.

– Så gärna fler frejdiga inlägg i den här debatten, säger Acko Ankarberg Johansson.

Debatt