KD föreslår elektronisk fotboja för avvisade

Som ett alternativ till förvarsplatser vill KD att fotboja ska används så att människor som får avslag på sin asylansökan inte ska kunna gå under jord.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Efter terrorattentatet i Stockholm vill nu flera riksdagspartier få bättre ordning på avvisningar på människor som inte fått asyl. Detta eftersom attentatsmannen själv hade ett utvisningsbeslut som inte blivit av.

Kristdemokraterna föreslår nu att personer som misstänks gå under jord efter att ha fått avslag på sin asylansökan ska kunna få en elektronisk fotboja, och på så sätt kunna kontrolleras av myndigheterna.

– Vi har i dag för få förvarsplatser, och vi vet att det är ett antal personer som får avvisningsbeslut som väljer att vara kvar i landet trots att man inte har rätt till det. En elektronisk fotboja kan vara ett alternativ till förvarsplatser, säger partiledare Ebba Busch Thor, till P1 Morgon.

Gäller inte alla

Hon förklarar att det här inte gäller alla som får avslag på sin asylansökan, utan bara i de fall där misstanke finns om att personen i fråga kommer att gå under jord och befinna sig illegalt i landet.

– Är man asylsökande och fått avslag är man inte kriminell, men finns det en misstanke att man kommer att avvika, då finns det en misstanke att man kommer att begå en brottslig handling, att befinna sig i landet utan tillstånd, då är detta motiverat.

Ebba Busch Thor tog också upp att det finns omkring hundra fall där Säpo avrått från att personer ska få asyl i Sverige, och det ser hon som bra exempel på där en elektronisk fotboja kan användas, i och med att de här personerna skulle kunna utgöra säkerhetsrisker.

Hon menar också att en fotboja är mindre integritetskränkande än att låsa in en som ska avvisas på ett av Migrationsverkets förvar. Dessutom är dessa platser begränsade, i hela landet finns omkring 350 förvarsplatser, medan det uppskattningsvis finns över 10 000 personer papperslösa i Sverige, som stannat kvar i landet trots att de fått ett avvisningsbeslut.

Debatt