24 september 2020

En tidning på kristen grundNyheter

KD: Inget stöd till eget boende

Slopa dagersättningen till asylsökande som väljer eget boende (ebo). Detta leder ofta till destruktiv trångboddhet och utnyttjas av oseriösa aktörer, anser Kristdemokraterna.

Den så kallade ebo-lagen från 1994 ger asylsökande som ordnar eget boende samma rätt till dagersättning som dem som väljer Migrationsverkets boende. Men det har bland annat lett till att nyanlända koncentreras till vissa kommuner, där de ofta blir inneboende. Det förekommer också handel med adresser, skriver KD-ledaren Göran Hägglund på DN Debatt.

Han för fram flera förslag som KD anser kan minska bostadsbristen för de asylsökande och samtidigt minska samhällets kostnader för mottagandet. Det är bland annat statliga hyresgarantier till bygge av modulbostäder med tidsbegränsade bygglov. Migrationsverket bör även få tillstånd att själva äga asylboenden, enligt KD.

Fler artiklar