24 september 2020

En tidning på kristen grundNyheter

Ketchupeffekt i migrationsutspel

FP dammar av språktestförslaget, och nu tävlar alla fyra allianspartier på att profilera sig i migrations- och integrationspolitik. "Det tyder på att de tar frågorna på allvar", säger Misha Jaksic, från Sveriges Kristna Råd.

I valrörelsen var det Sverigedemokraterna som ivrigast pratade migration med sitt tal om att minska invandringen till Sverige. De fick 13 procent av rösterna, blev valets stora vinnare, och debatten drog igång varför ingen vågade utmana SD i deras paradfråga.

Några månader efter riksdagsvalet ser det helt annorlunda ut. Från att ha hållit ihop i vått och torrt så har nu samtliga allianspartier valt att staka ut sin egen riktning i migrationsfrågor, och vi ser något av en ketchupeffekt i utspel. Det senaste kommer från Folkpartiet som bland annat vill:

  • ha språkkrav för medborgarskap.
  • ha försörjningskrav för anhöriginvandring.
  • ändra reglerna på arbetsmarknaden för att lättare få in nyanlända i jobb.

Tidigare har Kristdemokraterna gjort två uppmärksammade utspel där de bland annat vill skrota ebo-lagen, ge tillfälliga uppehållstillstånd och snabbutreda asylsökande från säkra länder.

Centerpartiet har också börjat komma med förslag, fast i en annan riktning än allianskollegorna. De vill mycket tidigare få ut asylsökande på arbetsmarknaden, och de vill att alla asylboenden ska erbjuda sysselsättning. I helgen har partiet sina kommundagar och då väntas flera idéer på området presenteras.

Moderaterna har tillsatt en grupp som ska titta närmare på integrationsfrågorna, med Elisabeth Svantesson som ansvarig. Partiet har ännu inte presenterat egna förslag, men företrädare har gått ut och sagt att migrationsuppgörelsen med Miljöpartiet är överspelat.

Alla dessa politiska utspel är något som Misha Jaksic på Sveriges kristna råd (SKR) tycker är bra. Han har hand om frågor som rör migration för SKR:s räkning, men vill inte gå in och tycka till om de olika förslagen var för sig. Han konstaterar att nu tar svenska politiker de här frågorna på allvar, och välkomnar utspelen.

SKR har länge jobbat för en generös invandringspolitik. Finns inte risken att det nu blir tuffare för asylsökande?

- Jo, det gör det. Men politiken ska inte bara vara generös, utan också seriös. Det handlar inte bara om att öppna gränser, utan även att de som söker sin tillflykt till Sverige ska integreras, invandringen måste stå i samklang med integrationen.

Misha Jaksic säger att frågor om migration är komplexa, det finns inte alltid enkla lösningar, men det är bra att diskussionen nu lyfts på politisk nivå, inte minst efter SD:s valframgångar.

Jacob Zetterman

Jacob Zetterman är reporter på Dagen.

Fler artiklar