Knutbypastorerna mister vigselrätten

Filadelfiaförsamlingen i Knutby mister sin vigselrätt. Pingstförsamlingarnas vigselnämnd ställde tre krav som församlingen inte vill acceptera.
Enligt vigselnämndens ordförande Sten-Gunnar Hedin betyder det att de inte längre är att betrakta som pingstförsamling.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I början av februari fattade Vigselnämnden beslutet att temporärt dra in vigselbehörigheten för Filadelfiaförsamlingens pastorer. Det beslutet blir bestående, och förtydligas: Församlingen blir helt av med sin vigselrätt.

Tre representanter ur vigselnämnden träffade församlingens ledarskap i måndags kväll i Knutby. I onsdags kväll fick övriga Vigselnämnden en rapport från mötet på ett extrainsatt sammanträde. Där bestämdes enhälligt om indragande av vigselrätten om inte församlingen accepterade tre krav. Vigselnämnden begärde att:

Få träffa och samtala med alla pastorer, inklusive den kvinna som utpekats som ”Kristi brud” som enligt församlingens hemsida och ledarskapet är den person som betytt mest för församlingens utveckling. Hittills har hon uteblivet från träffarna med vigselnämnden, ett beslut som församlingens styrelse har ställt sig bakom.

Få den dokumentpärm som innehåller lärosatser och församlingsordning. I begäran ingick att få ta del av både den ursprungliga och den reviderade pärmen.

Tydliga steg tas mot en ökad gemenskap med övriga pingstförsamlingar i ABC-län och på så sätt medvetet bygga upp det förlorade förtroendet.

Ledarskapet i Knutby fick veta ultimatumen i onsdags kväll och meddelade sitt beslut i går. De accepterar inte kraven.

– Vi köpslår inte om vigselrätten när vi upplever att det går stick i stäv med de beslut som vi fattat och som vi upplever vara Guds väg, säger Kim Vincent, föreståndare i Filadelfiaförsamlingen i Knutby.

Öppna för samtal

Han poängterar att de är öppna för samtal och även korrigering, men att kraven inte var möjliga att acceptera. I alla fall inte snabbt.

– Att med en dags varsel fatta beslut kring saker som går emot våra tidigare överenskommelser känns inte bra, vi måste ju hinna prata med församlingen innan.

Utlämnandet av dokumentpärmen är inga egentliga problem enligt Kim Wincent, även om de vill ta upp det i församlingen först.

Fortfarande pastor

I stället verkar kravet att få träffa ”Kristi brud” vara den avgörande punkten. Uppmärksamheten kring henne har varit för stor och de upplever att det är Guds vilja att hon inte ska vara offentlig i detta läge.

– Hon är fortfarande pastor hos oss, men är inte med i något beslutsfattande organ, säger Kim Wincent som därför inte tycker att det borde vara så västentligt att träffa henne i detta läge.

Detta behöver dock inte innebära ett definitivt slut i frågan om församlingens vigselrätt. Vigselnämnden vill ha fortsatt kontakt och säger att de kan få den tillbaka. Men de tre kraven kvarstår.

– Ja, innan de två första uppfyllts är det ingen idé att ansöka. Den tredje är mer av processkaraktär som måste få ta viss tid, säger pastor Sten-Gunnar Hedin.

Beslutet att dra in vigselrätten är mycket ovanligt. Det innebär troligtvis att Filadelfia i Knutby inte kommer att stå med i pingströrelsens årsbok nästkommande år.

Innebär detta att de inte längre är en pingstförsamling?

– Jag bedömer att det är så. Vigselnämnden kan bara ge vigselrätt till en pingstförsamling och vi vet inte hur det är med Knutby eftersom vi inte får se de lärosatser som de säger sig ha, säger Sten-Gunnar Hedin.

Läs de senaste artiklarna om Knutby

Alla tidigare artiklar