Konferensen söker befrielse från sekularisering under Torp 2016

KUMLA. ”Befriad och sänd”. Så lyder temat för årets Torpkonferens – den 130:e i ordningen. – Vi behöver bli befriade från kyrkans inre sekularisering, säger Daniel Norburg, missionsdirektor för Evangeliska frikyrkan (EFK).

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!