Konservativa teologer: Påven sprider irrläror

62 präster, teologer och andra akademiker – men inte några kardinaler och bara en biskop från den konservativa utbrytargruppen SSPX – har undertecknat ett brev där påve Franciskus anklagas för kätteri.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Grunden till kritiken är dokumentet Amoris Laetitia (Kärlekens glädje) från 2016 där påven öppnar för att skilda katoliker och katoliker som har ingått civilrättsliga äktenskap ska få ta emot nattvarden.

I det 25 sidor långa kritiska brevet, som skickades till Franciskus förra månaden och som nyhetsbyrån AP fick tillgång till på lördagen, utfärdade de 62 undertecknarna en formell korrigering till påven – en åtgärd som de hävdade inte har skett sedan 1400-talet.

Anklagas för kätteri

Påve Franciskus anklagas i brevet för att sprida sju irrläror om äktenskap, moral och sakrament i dokumentet Kärlekens glädje och i efterföljande "handlingar, ord och underlåtenhet".

I augusti 2016 skrev Martin Lembke, doktor i religionsfilosofi vid Lunds universitet­, en artikel om Kärlekens glädje i Dagen. Han konstaterade att påven i fotnot 351 i dokumentet klargjorde att det kan finnas tillfällen då människor som objektivt sett lever i synd – "i sammanhanget talar han explicit om irreguljära relationer – är behjälpta av kyrkans sakrament".

Martin Lembke förklarade vidare att påven därefter nämnder bikt och kommunion, varav det senare, enligt påven, "är en medicin för de svaga och inte ett pris för de perfekta".

62 namnunderskrifter

Bland undertecknarna av det 25 sidor långa brevet finns Bernard Fellay, biskop inom prästbrödraskapet SSPX som grundandes i protest mot Andra Vatikankonciliet, men även Ettore Gotti Tedeschi, tidigare president för Vatikanenbanken och Antonio Livi, före detta dekan för filosofiska fakulteten vid Pontifical Lateran University i Rom.

Personerna bakom brevet hävdar att initiativet är ett tecken på den oro som finns bland en grupp akademiker och präster över påve Franciskus åsikter, som de menar utgör en fara för de troende.

– Teologer och filosofer har en uppgift att förklara för människor kyrkans undervisning, för att rätta till missförstånd, säger Joseph Shaw, forskare i moralfilosofi vid Oxford University samt talesman för initiativet och undertecknare av brevet.