Konservativa teologer: Påven sprider irrläror

62 präster, teologer och andra akademiker – men inte några kardinaler och bara en biskop från den konservativa utbrytargruppen SSPX – har undertecknat ett brev där påve Franciskus anklagas för kätteri.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!