Könsord redan på dagis

Den som inte är som en ”typisk tjej” eller en ”typisk kille” riskerar att bli mobbad i skolan. Ju äldre eleverna blir, desto ovanligare blir det att lärarna säger ifrån, enligt en rapport från Friends. Men kristna skolgrupper kan hjälpa de utsatta.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Nästan direkt i första klass började vissa elever att reta Erik för att han inte hade samma intressen som de andra pojkarna – och för att han umgicks mycket med flickorna.

– Man kan bli kallad för riktigt fula ord, säger han.

I antimobbningsorganisationen Friends rapport framgår att drygt var femte elev har blivit kränkt av någon annan elev i skolan. 42 procent av de tillfrågade lärarna tycker samtidigt att eleverna har en negativ jargong kopplad till hur pojkar respektive flickor ska vara. 28 procent upplever elevernas jargong kring sexualitet som negativ.

Bög och hora

Enligt forskaren Katja Gillander Gådin riskerar särskilt barn som inte passar in i ”de begränsande ramar som finns för hur man förväntas vara som flicka eller pojke” att tidigt utsättas för sexualiserade kränkningar. Ordet bög kan dyka upp redan i förskolan och används även som skällsord av äldre barn mot pojkar som faller utanför normen.

– Flickor kan bli kallade för hora och för könsord redan i tidig ålder. Men de är än mer utsatta i tonåren, då också de fysiska kränkningarna blir vanligare, säger Katja Gillander Gådin.

Ju äldre barnen blir desto mer tycks vuxenvärldens toleransnivå för kränkningarna öka. I årskurs 3–6 uppger två av tio barn att personalen inte säger till om de ser att någon behandlas illa. Bland högstadieeleverna som svarat på Friends enkät uppger hälften att skolpersonalen inte ingriper.

”Lade skulden på mig”

15-åriga Astrid uttryckte offentligt att hon tyckte att det förekom sexism på skolan och blev efter det utsatt för skitsnack. Hon kallades till ett möte med tre ur personalen, men fick inget stöd i den utsatta situation hon hamnat i.

– I stället lade de skulden på mig och berättade att både pedagogerna och eleverna mådde dåligt för att det blivit ”en väldigt stor grej av det”, säger Astrid.

Friends generalsekreterare Lars Arrhenius tycker att det är sorgligt att likabehandling inte är en självklarhet.

– Man har rätt att bli behandlad lika i alla skolor. Det är oroande att så många blir kränkta utifrån kön och att man blir utsatt för att man går utanför normen för hur man ska vara som tjej eller kille, säger han.

– Att skolpersonal inte agerar är oroväckande och står i direkt strid mot lagstiftningen.

Kristen skolgrupp kan hjälpa till

Den kristna skolorganisationen Ny generation finns representerade på drygt 500 platser runt om i landet, bland annat i Falköping där 16-årige Sakarias Tursell är ordförande.

– Ny generation har något som kallas ”Dags att bli kompis”, det handlar om att hjälpa dem som har det svårt. Och här i Falköping har vi till exempel Komplimangsdagen, då är vi allmänt snälla mot alla. Det är jätteuppskattat och på gymnasiet vet alla vad det är, säger han till Dagen.

Läsåret börjar nästa vecka och Sakarias Tursell lär inte bli förvånad om någon eller några elever kommer att söka upp Ny generation-gruppen på skolan under terminen.

– Det brukar alltid vara några som kommer till oss eftersom de har det jobbigt. De brukar berätta att de har hört att vi finns och att vi kan hjälpa dem. Då brukar vi be för dem och även umgås med personerna, det blir som ett kompisgäng och det slutar faktiskt ganska ofta med att personerna går med i gruppen.

Fakta:

  • Fakta: Friends-rapporten
  • Friendsrapporten är baserad på data från Friends kartläggningstjänst där 36 698 barn har svarat på frågor om mobbning och kränkningar. Datainsamlingen har gjorts under läsåret 2012/2013 och har genomförts via webbaserade, åldersanpassade enkäter i skolor. Personalenkäten har besvarats av 4 655 anställda i skolan.