Kontaktråd för trossamfund bildat

Regeringen har utsett ett kontaktråd för trossamfund. Ordförande blir kulturminister Marita Ulvskog.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter Rådet ska vara kontaktorgan för diskussioner i frågor som är av gemensamt intresse för staten och trossamfunden. Det kan till exempel röra begravningsverksamheten, kulturvärden inom samfunden, dess medverkan i totalförsvaret, hur samfunden kan bidra för att personer med utländsk bakgrund ska integreras i svenska samhället.Övriga ledamöter i kontakrådet är:Gunilla Thorgren, statssekreterare, kulturdepartementet; Mahmoud Aldebe, ingenjör, Islamiska samarbetsrådet; Krister Andersson, missionsföreståndare, Svenska Missionsförbundet; Nils Fredrik Aurelius, riksdagsledamot; Ann Aurén, kansliråd, kulturdepartementet; Gabriel Barqasho, fader, Syrisk-ortodoxa kyrkan; Helena Benaouda, sekreterare, Islamiska samarbetsrådet; Leni Björklund, generalsekreterare, Svenska kyrkan; Sten-Gunnar Hedin, pastor, pingströrelsen; William Kenney, biskop, Stockholms katolska stift; Jan-Erik Levy, generalsekreterare, Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund; Matias Norström, fader, Ryska ortodoxa kyrkan; Ragnar Persenius, biskop, Svenska kyrkan; Lena Posner-Körösi, ordförande, Judiska församlingarnas centralråd; Pär-Axel Sahlberg, riksdagsledamot och Thord-Ove Thordson, generalsekreterare, Sveriges Kristna Råd.
Statsministeromröstning