Kriminolog varnar för hårdare straff

Kraven på tuffare tag i kriminalpolitiken ökar i Sverige, särskilt när det är valrörelse. Men de tuffare tagen är redan ett faktum. På 15 år har antalet livstidsfångar i Sverige ökat från 35 till 149. Professorn i kriminologi, Jerzy Sarnecki, varnar för den amerikanska utvecklingen. Hårdare straff fungerar nämligen dåligt, hävdar han i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Sarnecki hänvisar bland annat till införandet av den så kallade nolltoleransen i New York. Många svenska politiker nämner den som exempel när de kräver hårdare tag mot brottslingar.Men Sarnecki menar att brottsligheten i New York minskade redan innan nolltoleransen infördes. Delvis hängde det samman med att krig mellan olika gäng om drogmarknaden ändrade karaktär.En annan amerikansk straffmätningsprincip, ”Three strikes and you´re out” brukar också lyftas fram i den svenska debatten som en bra metod att minska brottsligheten. Metoden går ut på att den som lagförs för sitt tredje brott döms regelmässigt till 25 år eller livstids fängelse utan möjligheter till tidigare frigivning.”Three strikes” och liknande lagstiftning, som för övrigt numera tillämpas i de flesta av USA:s stater, har lett till en mångdubbling av antalet fångar, menar Sarnecki.- Vad alla dessa fängelseår dessutom innebär i mänskligt lidande, och då i synnerhet i vissa befolkningsgrupper (till exempel bland unga fattiga afroamerikaner, som i mycket stor utsträckning befolkar USA:s fängelser) går inte att föreställa sig, menar han.