Krisen som skakade Love and Hope

Love and Hope erkänner och ber om ursäkt för flera misstag i sitt arbete mot barnsexhandeln i Asien. De halverade insamlingsresultatet under 2017, men har inte gett upp sin ambition att rädda utsatta flickor till ett värdigt liv.

De flesta är nog fortfarande mer bekanta med Love Nepal än med Love and Hope. Organisationen bytte namn 201, för ett drygt år sedan.

Dagen hälsar på i industriområdet i Märsta norr om Stockholm, där Love and Hope Second Hand håller öppet för kunderna. Kontoret för hjälparbetet ligger insprängt i ett par små rum i butiksfastighetens ytterkant.

Totalt har organisationen sex heltidsanställda, och fyra på deltid. Det är en förhållandevis liten hjälporganisation jämfört med många andra, men som på senare år fått stor uppmärksamhet i medier. Under 2016 närmast exploderade den i genomslagskraft och insamlade medel.

Hälften så mycket insamlat

Men i början av 2018 är det ett tufft år som ligger bakom. De insamlade medlen mot barnsexhandeln i Nepal har mer än halverats (ner till 14 miljoner kronor 2017) efter att Love and Hope avbröt samarbetet med sin lokala partner, Light House Foundation i Nepal. Detta efter att det kom rapporter om allvarliga oegentligheter på barnhemmen i Nepal.

Därefter har Love and Hope även blivit utsatta för hård kritik i svensk press och i sociala medier.

Kritiken mot organisationen

Kritiken gällde bland annat att nepalesiska flickor exploaterats på bilder, överdrifter kring Love and Hopes roll i räddningsaktioner på bordellområden, flygresor, boende och att man inte varit tydlig med att en lokal samarbetspartner varit huvudman för barnhemmen. De sticker inte under stol med att det som har varit har drabbat organisationen och flickorna i Asien.

martin larsson
Martin Larsson, verksamhetsledare, Love and Hope.

 

– Det är klart att vi har blivit skadade. Absolut! Det här är den värsta period vi gått igenom. Familjen Alfvén har ju lagt ner hela sina liv i detta och varit mycket på plats i Nepal genom åren. Men samtidigt har vi en väldigt stark bas av människor som har tillit till oss, säger Martin Larsson, verksamhetsledare på Love and Hope och den som för talan när grundaren Mikael Alfvén är sjukskriven för en nackskada.

Ber om ursäkt

I sin kommunikation utåt har Love and Hope varit i princip helt tysta i sociala medier och på sin webbplats det senaste halvåret. Men efter årsskiftet ber de nu, i ett flersidigt dokument som lagts ut på webbsidan, om ursäkt för ”flera misstag” som organisationen har begått.

Där beklagar Love and Hope bland annat att:

  • De har varit otydliga kring att barnhemsverksamheten i Asien har bedrivits genom lokala samarbetspartners, och att det har kunnat uppfattas som att de bedrivit arbetet helt på egen hand.
  • Vidare att det har låtit som att de ensamma har genomfört räddningsaktioner för att frita barn från bordeller. Sådana aktioner har genomförts av polisen på plats i samråd med de lokala partners, förtydligar de nu.
  • För det tredje ber Love and Hope om ursäkt för inlägg i sociala medier här i Sverige, och användning av bilder på nepalesiska flickor som gått för långt i ambitionen att slå an känslosträngar.

Martin Larsson berättar att Love and Hope under hösten har arbetat intensivt inåt för att komma underfund med vad i kritiken utifrån som organisationen har behövt ta till sig. Till sin hjälp har de tagit en utomstående professionell byrå som har fått titta närmare på arbetet. Det har också varit en nära dialog med Svensk Insamlingskontroll.

– Det har varit en av de lärorikaste perioderna i mitt liv. Vissa saker är smärtsamma, där man måste lära av sina misstag. Samtidigt är det så att den som aldrig vill göra misstag, aldrig ska göra något, säger han.

För att styra upp arbetet har Love and Hope nu tagit fram en kommunikationspolicy, en resepolicy och en policy för hur man samarbetar med lokala organisationer. Ett av problemen var exempelvis att det inte funnits några skriftliga avtal med Light House Foundation i Nepal.

Arbetet i Nepal

Det arbete mot barnsex­handel som Love and Hope tidigare var involverad i omfattade drygt 600 flickor på flera barnhem. Arbetet drevs ihop med den lokala partnern Light House Foundation.

alternative_text

Martin Larsson och Ing-Marie Alfvén vid Love and Hopes second hand-butik i Märsta.

Låt oss backa till 2016, det år då arbetet hos Love Nepal/Love and Hope både exploderade i positiv mening och hamnade i sin största kris sedan starten sju år tidigare.

2016 var året då hjälporganisationen:

  • Ökade antalet följare på Facebook från 10 000 till över 100 000.
  • Omnämndes i över 230 tidningsartiklar, där inte minst medarbetaren Jonatan Alfvén, son till grundaren, fick en framträdande roll.
  • Åkte runt i hela Sverige och föreläste om barnsex­handeln i Asien på skolor, företag, kyrkor och konserter.
  • Samlade in det rekordstora beloppet 32 miljoner kronor. Det ska jämföras med 18 miljoner kronor året innan, 2015.
  • Fick eget 90-konto för att samla in pengar – och därmed underställde sig Svensk Insamlingskontroll.

Arbetet växte så snabbt att grundarna och personalen här i Sverige hade svårt att hinna med. När det samtidigt krisade i relationerna till den lokala samarbetspartnern i Nepal, och det därefter riktades kritik mot Love and Hope i svensk kvällspress, i artiklar här i Dagen samt i sociala medier, blev det svårt att hantera situationen, berättar Martin Larsson.

Arbetade länge hemifrån

Fram tills för tre-fyra år sedan hade Love and Hope/Love Nepal inte något eget kontor, utan allt arbete sköttes från medarbetarnas bostäder.

– Många av de misstag vi gjorde handlade om växtvärk. Vi är en liten organisation, med några få människor med stora hjärtan, som vill hjälpa. Sedan blev det något explosionsartat på alla håll som vi inte var beredda på alls, säger Martin Larsson.

Ett annat område som Love and Hope blivit kritiserade för är att de missionerar, något de förnekat. Men nu förtydligar de sitt förhållande till den kristna missionsorganisationen Mission Good News. Grundaren Mikael Alfvén har i många år varit predikant och missionär i Asien, och bakgrunden är att Love Nepal startade som ett projekt inom Mission Good News.

Men sedan februari 2016 finns inte missionsorganisationen längre. Den är omvandlad till biståndsorganisationen Love and Hope. Det innebär att det evangeliska missionsarbetet inte längre är en del av organisationen. I stället har arbetet mot barnsexhandeln, utifrån en kristen värdegrund, renodlats. Inga pengar som organisationen samlar in går till bibelskolor och liknande, utan enbart till projekt för att motverka barnsexhandeln.

Att den kristna tron är viktig som drivkraft för de anställda sticker de samtidigt inte under stol med. Alla som jobbar på kontoret är kristna, och tron på Gud beskrivs som en god kraft när de möter ”mörka krafter” i barnsexhandelns värld.

– När vi får frågan hur vi orkar är vi alltid ärliga och personliga att det är vår tro på Gud som bär oss igenom. Utan den hade jag inte orkat. Den kristna tron är grunden vi står på genom hela den här resan, säger Martin Larsson.

Avbröt samarbete 

Samtidigt som Love and Hope beklagar misstag är de mer än någonsin övertygade om att det var rätt att avbryta samarbetet med den lokala partnern i Nepal. Var de 100 procent övertygade för ett år sedan, är det ”200 procent” övertygelse i dag, uppger de.

Flera andra stora hjälporganisationer i USA och Australien har också brutit med den lokala samarbetspartnern i Nepal. Love Nepal var fram till december 2016 den största givaren och stod för cirka 60 procent av de löpande kostnaderna till barnhemmen.

Det finns samtidigt andra utländska hjälporganisationer som fortsätter samarbetet med Light House Foundation, och försvarar arbetet i Nepal. Det gäller bland annat svenska Out of Ashes. Men för Love and Hope handlar det om att ha sina egna samveten rena, säger de. Det var därför de hellre ”satte hela det egna arbetet på spel” än att bara fortsätta.

– Vi kan bara ge vår bild. Visst kan en del saker se bra ut på utsidan, men vi kan inte vifta bort det vi har fått höra flickorna berätta för oss, säger Martin Larsson.

Från Love and Hopes sida tillbakavisar man bestämt att det här skulle handla om en klassisk maktkamp i biståndssammanhang mellan givare och mottagare, som det har hävdats i en granskning som har utförts på uppdrag av Out of Ashes.

Oavsett vem som har rätt eller fel – åsikterna går isär – så har Love and Hope en resa att göra för att bygga upp förtroendet hos en stor grupp av givarna igen. Det är det de nu jobbar på. 

Arbetet i Nepal

Det arbete mot barnsex­handel som Love and Hope tidigare var involverad i omfattade drygt 600 flickor på flera barnhem. Arbetet drevs ihop med den lokala partnern Light House Foundation.

alternative_text

Jonatan Alfvén har varit Love and Hopes ansikte utåt och mycket aktiv på sociala medier och i debatten mot sexhandel.

Svenska åklagare har inlett en förundersökning om grovt bedrägeri mot två personer inom Love and Hope.  Detta efter en anmälan förmedlad via nepalesiska staten.

Det är svenska utrikesdepartementet som har sänt över handlingar från de nepalesiska myndigheterna till svensk polis och åklagare. En förundersökning inleddes formellt den 3 november av svensk polis, angående ett visst belopp av insamlade pengar till barnhemsbarn som ska ha ”missbrukats”.

Light House anmälde dem

Det är ledaren för Love and Hopes tidigare lokala partner i Nepal, Light House Foundation, Bijay Lama, som står bakom anmälan.

– Ärendet är under handläggning och jag ska nu sätta mig in i materialet, säger åklagare Ashref Ahmed vid Norrorts åklagarkammare i Stockholm till Dagen, som för ett par veckor sedan fick anmälan på sitt bord.

Om åklagaren finner anledning att gå vidare med ärendet kommer svensk polis att behöva hjälp av nepalesiska myndigheter. En annan utgång är att förundersökningen läggs ned.

Kände inte till anmälan

Love and Hopes ledning säger till Dagen att de tidigare via sociala medier har läst uppgifter om en polisanmälan i Nepal, men att deras lokala personal där inte har kunnat hitta någon sådan.

Att en svensk åklagare har inlett förundersökning har Love and Hope inte blivit informerade om.

– Detta är ny information, och det är svårt att veta riktigt vad de menar. Vi avslutade ju samarbetet med Light House Foundation i december 2016, och har fått årsredovisningen godkänd av både auktoriserad revisor och Svensk Insamlingskontroll i juni förra året, säger Love and Hopes verksamhetsledare Martin Larsson.

alternative_text

Gunnar Rydin till vänster, Out of Ashes

Barnhemsverksamheten hos Light House Foundation i Nepal har gått rejält back senaste året efter att Love and Hope lämnade, säger Gunnar Rydin, styrelseledamot hos svenska Out of Ashes.

Fortfarande är det ganska stora summor som saknas för att täcka de löpande kostnaderna varje månad, men befintliga skulder har kunnat betalas av genom att sälja landområden, berättar Gunnar Rydin för Dagen.

Om det tidigare var som mest drygt 650 barn på barnhemmen i Nepal uppgår siffran i dag till drygt 500, alltså något färre. Man fortsätter att jobba mot barnsexhandeln bland flickorna från Badifolket.

– Vi befinner oss i en återuppbyggnad för att komma tillbaka och ha råd. Vi jobbar samtidigt med att minska kostnadsmängden, säger Gunnar Rydin.

Arbetet stod stilla – men nu har USA-pengar kommit

Vägen till att minska kostnaderna ska främst gå genom byggnationen av ett nytt fyravåningshus i huvudstaden Kathmandu, med barnhem och kyrka. Arbetet påbörjades redan 2014, men efter krisen med Love Nepal/Love and Hope stod arbetet stilla i ett och ett halvt år. I nästa vecka åker Gunnar Rydin och Out of Ashes ledning till Nepal för att inviga huset. Det har kunnat färdigställas efter att det kommit pengar från USA.

– Tidigare har vi hyrt barnhem på flera olika platser. Men genom att de flesta flickor nu flyttar in i den nya byggnaden ska vi kunna minska kostnaderna väsentligt. Transporter och annat blir mycket billigare.

Gunnar Rydin tror att även Out of Ashes har tappat givare efter det som hänt.

– Det är svårt att hitta någon som vunnit på det här. Vi har ett stort jobb att återuppbygga förtroendet och arbeta mot den misstänksamhet som finns.

Gunnar Rydin säger att Light House Foundation också gjort flera nödvändiga förbättringar i arbetet mot barnsexhandeln i Nepal. Till skillnad mot tidigare jobbar de givande utländska organisationerna nu tillsammans i ett rådgivande organ. I oktober togs första steget och i februari ska man ses igen.

– Det här ett nytt arbete som har vuxit fort, och det är en hel del utmaningar i sig. Nu har vi passerat barnstadiet och gått in i ett mognare stadium.

Ny kompetens till Out of Ashes styrelse

Light House Foundation har tagit in ny kompetens utifrån i sin styrelse, berättar Gunnar Rydin.

Från svensk sida försöker Out of Ashes också plocka in fler personer än missionären Håkan Gabrielsson, som var den som drog igång arbetet, och kopplade in Love and Hope.

Några kontakter med Love and Hope har organisationen inte, och de var sparsmakade även tidigare.

I april och maj förra året besökte en delegation från Out of Ashes Nepal och Light House Foundations arbete ihop med Eskil Jonsson, ekonom som jobbat med kyrka och mission, och skrivit en avhandling om biståndsrelationer, makt och styrning.

I en rapport efteråt skriver Eskil Jonsson att det finns ”få övertygande bevis som stödjer de allvarliga anklagelserna mot Light House Foundation och dess ledarskap”. Han talar i stället om en klassisk maktkonflikt mellan givare och mottagare som inte sällan uppkommer i biståndssammanhang.

alternative_text

Love and Hope arbetar numera i en rad asiatiska länder. Förr var de bara verksamma i Nepal under namnet Love Nepal.

Tillbaka som tidigare

Under hösten har Love and Hope – parallellt med tystnaden utåt – fortsatt att bygga upp sin verksamhet i Asien. Ledningen uppger att de i dag är tillbaka på ungefär samma verksamhetsnivå som innan brytningen i Nepal. I dag hjälper de i flera länder cirka 800 barn och kvinnor som varit, eller riskerar att hamna, i sexhandeln.

Med hjälp av flera nya lokala samarbetspartners i Nepal har man i dag ansvar för 130 barn gällande skolgång, mat, boende, mediciner och sjukvård, och dessutom 40 ytterligare barn i skolgång och sjukvård. 95 av ovanstående är flickor som har lämnat barnhemmen hos Light House Foundation, och kommit hit i stället, uppger Martin Larsson.

Kritikerna har hävdat att Love and Hope inte längre skulle vara välkomna i Nepal. Men själva berättar organisationens svenska ledning att de besökte landet senast i slutet på november. De välkomnades då, enligt egen utsago, varmt av de nepalesiska myndigheterna.

Nepal är prio ett

Nepal är fortfarande prio nummer ett, långsiktigt, för Love and Hope. Men i nuläget är det i Indien organisationen har sitt största arbete mot barnsexhandel, även här tillsammans med lokala samarbetspartners. Också på Sri Lanka och i Bangladesh bedrivs barnhem, dagcenter med mera för utsatta flickor i sexhandeln.

Love and Hope är en ganska liten hjälporganisation som har växt snabbt. Frågan är om de någon gång har funderat på att gå ihop med en större och mer erfaren hjälporganisation.

Svaret blir att det nog finns faror med stora hjälporganisationer också, och att de stora i stället riskerar att tappa närheten till människorna de ska hjälpa. Och frågan om att vara stora eller små har inte varit i fokus för Love and Hope, utan att hjälpa människor.

– Vi vill vara professionella, men vi vill aldrig tappa närheten. Vi vill inte vara exklusiva på något sätt och ser gärna samarbeten, säger Martin Larsson.