Kristdemokrater ska byta namn i kyrkovalet

"Kristdemokrater i Svenska kyrkan" blir troligtvis "Kristdemokrater för en levande kyrka" i höst. Det har förbundsstyrelsen fattat beslut om. Men det handlar om en övergångslösning.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Under året har flera andra nomineringsgrupper i Svenska kyrkan bytt namn för att tydligare markera skillnaden mot sina moderpartier. Moderaterna har blivit Borgerligt alternativ och Folkpartister i Svenska kyrkan har blivit Fria liberaler i Svenska kyrkan. Och snart är det alltså även dags för Kristdemokraterna att göra samma sak.

Flera skäl till nytt namn

På förbundsstyrelsens möte den 14 augusti togs beslutet att föreslå "Kristdemokrater för en levande kyrka" som nytt namn. Skälen är flera: bland annat handlar det om att namnet tydliggör att Krist(us) kommer före demokratin. Förbundsstyrelsen menar också att namnförslaget ger en tydlig ekumenisk signal och att det är positivt att ordet kyrka finns med.

"Erbjuder förnyelse"

I förbundets senaste medlemsblad står det att det föreslagna namnet "erbjuder både förnyelse och igenkänning. Här finns också möjligheten att locka vilsna väljare från moderaterna, väljare som inte säkert kan identifiera sig med Moderaternas nya namn: Borgerligt alternativ."

Men Thérèse Engdahl som är förbundsordförande säger till Dagen att det nya namnet är en övergångslösning.

- Vi vill egentligen helt släppa Kristdemokraterna i namnet framöver. Vi vill att hela valsystemet görs om och att det blir renodlade personval.

Flertal förslag diskuterats

Under processen inom Kristdemokrater i Svenska kyrkan har ett flertal olika namnförslag diskuterats. Bland de förslag, som förbundsstyrelsen har avvisat, finns bland annat Allians för levande församlingar. Enligt förbundsstyrelsen var risken för sammanblandning med det allmänpolitiska Allians för Sverige allt för stor.

Benämningen "allians" fanns för övrigt även länge med som ett huvudförslag i Moderaternas nya namn. Vid partistämman hösten 2011 beslutades att moderaterna inte ska ställa upp som nomineringsgrupp/parti, i kyrkovalen 2013. Efter beslutet fick Moderaternas kyrkliga samrådsgrupp och dess ordförande Annette Lundquist Larsson i uppdrag att bilda en ny nomineringsgrupp - som sedermera fick namnet Borgerligt alternativ.

Valde bort allians

- Vi ville ha ett namn som identifierade oss på den borgerliga kanten när väljarna nu inte kommer att hitta valsedlar som det står Moderaterna på. Som helt fristående från partiet kan ju även andra borgerliga väljare rösta på oss.

Hur kommer det sig att ni valde bort ordet allians i namnet?

- Det är så förknippat med de fyra partierna i riksdagen och eftersom Centern fortfarande ställer upp i kyrkovalen så var det inte möjligt.

Kyrkostyrelsen godkände Moderaternas namnbyte på sitt möte i april. Några veckor senare fattade även nomineringsgruppen Folkpartister i Svenska kyrkan beslut om att byta namn till Fria liberaler i Svenska kyrkan. Christer Kax Sundberg, ordförande, förklarade då för Dagen att det gamla namnet har hindrat samarbeten med andra nomineringsgrupper som har samma grundsyn och att tanken med namnbytet är att fånga in flera personer som skriver under på deras liberala värderingar.

C ändrar inte namn

Centerpartiet har tidigare avfärdat tanken på att ändra namn och att de andra Allianspartierna nu har gjort det påverkar inte deras ståndpunkt.

Den 29 september fattar Kristdemokraterna det formella beslutet om namnbytet.

Debatt