Kristen antihomogrupp gör avbön – ”förlåt oss”

Exodus International lägger ner sin verksamhet. Den kristna gruppen har genom bön och terapi försökt få homosexuella att lämna sin livsstil.– Förvånande, säger Erik Johansson, präst och tidigare ordförande i den numera nedlagda organisationen Medvandrarna.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Ledaren för Exodus International Alan Chambers ber i ett öppet brev homosexuella om förlåtelse för den skada de utsatts för. Brevet har under helgen fått stor spridning i internationella medier. Chambers förklarade redan förra året att han inte längre tror att det finns någon ”bot” för homosexualitet. Han har därmed anslutit sig till Amerikanska psykologförbundets uppfatt ning att så kallad reparativ terapi inte kan förändra en individs sexuella läggning.

Enkelspårig retorik leder fel

– Det är väldigt bra om de fått insikt om att den enkelspåriga retoriken om att det går att förändra sin sexualitet leder fel, säger Erik Johansson, som numera arbetar som missionssekreterare inom EFS.

Han är själv homosexuell och har valt att leva i celibat, eftersom han menar att sexuella relationer mellan människor av samma kön inte är förenligt med Bibelns lära. Denna linje drev även hans organisation Medvandrarna, som under några år var knuten till Exodus International. Man lämnade dock 2003 då man ansåg att för mycket betoning lades vid att förändra människors sexuella läggning.

– Vi menade att det viktigaste är att vi är älskade och förlåtna i Jesus Kristus och att vi blir förvandlade i mötet med Gud. Men att det per automatik innebär en förändrad sexuell inriktning ställde vi oss väldigt skeptiska till, säger han.

Och för sådana uttalanden ber alltså nu Alan Chambers om ursäkt:

”Jag ber om ursäkt för att en del av er fått tillbringa åratal med att bearbeta skam och skuld som ni känt när er attraktion inte har förändrats. Jag ber om ursäkt för att vi främjade försök att förändra sexuell läggning”, skriver han i sitt brev som bland annat citeras av tidningen Christianity Today.

Exodus läggs

Exodus läggs ner och en ny organisation, ”Reduce Fear” bildas. Man säger sig här framförallt vilja fokusera på att kyrkorna ska bli mer välkomnande av homosexuella.

Erik Johansson, som förvånats över Chambers avbön, ställer sig frågande om hans uttalanden betyder att han ändrat sin teologi i frågan.

– Det är jättebra att man vill hjälpa kyrkorna att bli mer välkomnande. Så resonerade även Medvandrarna, men det är inte samma sak som att välsigna livsstilen eller relationerna. Frågan är om det är det han vill göra nu, säger han.

I förlängningen tror han att Alan Chambers uttalanden kommer att göra att många evangelikala kristna omprövar sin syn på homosexualitet.

”Vi hade nog fel ändå”

– Många kommer att säga: ’vi hade nog fel ändå’ och ändra sin åsikt. Men jag undrar om det är rätt slutsats. Det kanske snarare är ett tecken på att man har en ganska grund teologi kring sexualiteten och äktenskapet, säger han.

Riksförbundet för kristna hbtq-personer (EKHO) välkomnar ursäkten och tycker att detta är ett steg i rätt riktning.

– Det hedrar Chambers att han ber om förlåtelse, för då inser han att det är väldigt många som skadats av deras prat om att man kan omvändas från homosexualitet till heterosexualitet, säger Gunnar Bäckström, tidigare ordförande i organisationen.

Ångerfull. Jag ber om ursäkt för att en del av er fått tillbringa åratal med att bearbeta skam och skuld som ni känt när er attraktion inte har förändrats, skriver Alan Chambers i sitt brev.