Kristen skola inför mobilförbud

Från och med nyår blir Johannesskolan i Norrköping helt mobilfri. – Vi ser nu fram emot att eleverna kan umgås med varandra på ett annat sätt, säger Daniel Yalin som är arbetslagsledare på skolan.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Johannesskolan blir från nyåret en av få skolor i Norrköping som har mobilförbud på hela skolan.

Argumenten som ligger bakom är flera, säger Daniel Yalin. Det handlar bland annat om att risken för mobbning och kränkning minskar när mobilanvändning förbjuds. Ett annat argument är att vetenskapliga studier visar att lågpresterande elevers resultat förbättras när man infört mobilförbud.

– Vi tror att alla elever oavsett vad de presterar behöver studiero, säger Daniel Yalin. 

Han berättar att skolan, som drivs av trosrörelseförsamlingen Agape och har 155 elever totalt, tidigare haft mobilförbud för lägre stadier och på vissa lektioner. Men nu inför man alltså ett förbud som även gäller raster och i matsalen. Förbudet gäller från nyår också hela skoldagen och hela skolområdet. Eleverna får lämna in sin mobil på morgonen, och får den tillbaka vid skoldagens slut.

– Tidigare hade vi inget mobilförbud i matsalen, men då märkte vi att eleverna fotograferade maten och skickade ut på snapchat (en telefonapp, red:s anm.) De fick inte ens äta i lugn och ro.

– När vi tog bort mobilerna blev det lugn och ro, man började prata med varandra, det blev mer socialt, säger han.

Föräldrar och barn har blivit informerade i god tid om vad som gäller efter nyår, och de flesta har tagit det bra, säger Daniel Yalin.

– Huvudsaken är att man förklarar varför man gör det. Om man har argumenten för vad man gör är de flesta med på banan.

Självklart kommer föräldrar även i fortsättningen att kunna nå sina barn, säger han. De kan ringa en av pedagogerna i skolan och på så sätt få kontakt med barnet.