Kristna dominerar USA:s kongress

Den amerikanske kongressen har betydligt fler kristna än befolkningen i stort. Katolikerna är bland de som är mest ”överrepresenterade”.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Ungefär 92 procent av kongressledamöterna svarade att de är kristna, när institutet Pew Research ställde frågan. Det ska jämföras med att 73 procent av den vuxna befolkningen betecknar sig som kristna. På motsvarande sätt säger sig 20 procent av amerikanerna inte ha någon religiös åskådning alls. Men i kongressen finns bara en ledamot som gör detsamma, vilket motsvarar 0,2 procent.

Olika protestantiska samfund har en viss ”överrepresentation”. De samlar 57 procent i kongressen mot 49 procent av befolkningen. Även för katoliker är det samma mönster, de utgör 31 procent i kongressen men 22 procent av alla amerikaner.

Också judendomen är överrepresenterad (5 mot 2 procent) medan muslimer är något underrepresenterade (0,4 mot 1 procent i befolkningen).

Ett av de få samfund där det finns färre kongressledamöter än bland amerikaner i stort är pingst/pentekostala rörelser. De utgör 0,6 procent land beslutsfattarna men 4 procent av befolkningen.