Kristna friskolerådet: Avogheten mot kristendom är bekymrande

Bo Nyberg, ordförande för Kristna friskolerådet, är både lättad och bekymrad över resultatet i Sifoundersökningen. Han konstarar att ordet ”kristen” verkar ha en lite bättre klang än ”religiös” hos svenskarna.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Drygt hälften av svenskarna anser att kristna friskolor ska vara tillåtna – och att friskolorna ska få anordna frivilliga andakter. Samtidigt säger drygt 30 procent nej.

– Det bekymrar mig verkligen att det finns en sådan avoghet mot kristendom bland svenskarna. Med tanke på allt gott som kristendomen har gjort för vårt land borde vi i stället vara mer tacksamma, säger Bo Nyberg.

Gläds över skillnaden

Mitt i frustrationen gläds Bo Nyberg över att resultatet i Sifoundersökningen skiljer sig så pass mycket från den undersökning som Humanisterna presenterade tidigare i år där det framkom att 55 procent av svenskarna ansåg att alla religiösa friskolor i Sverige borde förbjudas.

– Sifoundersökningen avviker markant, vilket är glädjande.

"Religiös" verkar ha dålig klang

Bo Nyberg konstaterar att ordet ”religiös” inte har någon positiv klang i många svenskars öron.

– Det upplevs som flummigt, vilket i sin tur ger utrymme för att tolka in de värsta religiösa avarterna, till exempel jihadister. Dessutom blir det tydligt i Sifoundersökningen, där motståndet mot frivilliga andakter är störst bland de äldre, att vi har ett arv i Sverige av avoghet mot frireligiösa. Bland äldre finns det sår, tidigare kallades frireligiösa till och med frimicklare och det var nästan skottpengar på dem.

SOM-undersökning

2014 genomförde SOM-institutet vid Göteborgs universitet en undersökning som visade att 78 procent av svenskarna tyckte att ett förslag om förbud mot skolavslutningar i kyrkor var ganska dåligt eller mycket dåligt.

– Egentligen tycker jag att siffrorna borde vara ungefär likadana när vi frågar om kristna friskolor ska finnas och om de ska få anordna andakter.

Det finns politiska krafter som vill förbjuda religiösa friskolor. Känner du dig lugnare efter Sifoundersökningen?

– I den mån verkligheten får lysa igenom i debatten är jag trygg. Och jag är glad över att en majoritet av svenskarna är sansade.

Läs fler artiklar om religiösa inslag i skolan

Alla tidigare artiklar

Läs mer om religiösa friskolor

Alla tidigare artiklar