Kristna friskolerådet: Inte en chans att förslaget går igenom

Liberalernas förslag om att stoppa nya religiösa friskolor strider mot Europakonventionen, säger Sven Magnusson, vice ordförande Kristna Friskolerådet

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Inga nya tillstånd för att starta religiösa friskolor, och ingen utvidgad verksamhet för redan existerande skolor. Det föreslår Liberalerna på DN Debatt i dag, och med partiledare Jan Björklund i spetsen lovar de att lägga fram de här förslagen till kommande landsmöte.

Utspelet har fått stor uppmärksamhet, och möts nu av skarp kritik från Kristna friskolerådet.

– Det är ganska uppseendeväckande med tanke på Europakonventionen. I och med att Sverige har undertecknat den borde det vara punkt för diskussionen, säger Sven Magnusson till Dagen.

Liberalerna vill inte totalförbjuda religiösa friskolor, du menar att förslagen ändå strider mot Europakonventionen?

– Det gör det. Alla föräldrar ska enligt konventionen ha rätt att välja utbildning utifrån sin övertygelse. Staten kan inte gå in och säga hur många som ska få göra.

Hur påverkar det här förslaget de kristna friskolorna i Sverige?

– De skolor som är väldigt populära och växer, de skulle med ett sådant här förslag tvingas sätta en gräns för antalet elever. Men allt är väldigt hypotetiskt, det finns ingen möjlighet att det här går igenom, eftersom Europakonventionen är överordnad svensk lag.

Om det är så, borde väl Liberalerna veta det?

– Man tycker det. Men när det gäller mänskliga rättigheter är man väldigt entusiastisk när åsikterna stämmer överens med de egna, men själva poängen är att man även ska försvara dem när de inte gör det.

Men finns det inte en risk med att religiösa friskolor blir en samlingspunkt för nyanlända barn, och motverkar integration, som Liberalerna påstår?

– Det är möjligt, men det finns inga fakta som visar på detta. Om man efterlyser en skola som vilar på vetenskaplig grund är det minsta man kan begära en vetenskaplig utgångspunkt för sina egna debattinlägg. Vad jag vet finns det inga fakta framtagna som visar att muslimska friskolor har större integrationsproblematik än andra friskolor.

Sven Magnusson menar att den segregerade skolan främst hör ihop med att det finns ett segregerat boende, och att det inte finns något faktaunderlag att religiösa friskolor skulle förvärra problemet.

Udden i förslaget verkar vara riktat mot muslimska skolor?

– Ja, det är väldigt tydligt, man rider på vissa främlingsfientliga strömningar i det här.

Men det påverkar också kristna skolor, som du företräder?

– Det är rimligt att ha samma regler för alla friskolor. Det fungerar inte att bryta ut vissa grupper, utan man måste ha system som fungerar för alla.

Så försvarar man kristna skolor måste man också försvara muslimska?

– Ja. Men egentligen vilka skolor som helst, eftersom alla skolor har någon ideologisk utgångspunkt, religiös, filosofisk eller något annat, så vi sitter alla i samma båt.

Även kommunala skolor?

– Ja, vi har en väldigt konfessionell värdegrund för den svenska grundskolan, om människolivets okränkbarhet och likhet mellan kvinnor och män. Det är i grunden trossatser.

Hela den här debatten började efter att en muslimsk skola hade könsseparerad gymnastik, vad tycker du om det?

– Jag tycker att den frågan är komplex, jag ser att det rent praktiskt kan få positiva effekter för flickor framför allt, sedan om bakomliggande orsaker är påtvingade åsikter, så är det problematiskt. Det har funnits röster tidigare, att ha uppdelat av feministiska skäl, och egentligen är det väldigt likartat, också där är utgångspunkten att flickorna inte blir behandlade fullt ut med respekt och får det utrymme de behöver i undervisningen. Ibland är man tvungen att hitta lösningar, för att verkligheten avviker från vår idealbild. Men frågan är komplex och jag är förvånad över att politiker utger sig för ha så enkla svar.

Tror du det kommer fler utspel efter det här?

– Ja, det tror jag. Men man kommer att inse att det inte finns utrymme för sådana här förbud på grund av Europakonventionen. Jag tror man vet att det här är omöjligt, men man flirtar med vissa väljargrupper. De etablerade politiska partierna är så bekymrade över Sverigedemokraternas framgångar.

Om det ändå kommer ett skarpt förslag, hur agerar ni då?

– Skulle det komma förslag man vill ta igenom riksdagen, då får vi driva frågan till Europadomstolen.

Du verkar säker på att ni får rätt i så fall?

– Ja, det kommer vi att vi få. En stat är inte skyldig att finansiera fristående skolor, men när man väl gör det kan man inte särbehandla vissa grupper. Så det enda alternativet är att ta bort skolpengen till alla friskolor, och det kommer man inte att göra.

Läs mer: Religiösa friskolor får grönt ljus av partierna

Läs mer om religiösa friskolor

Alla tidigare artiklar
Frizonfestivalen
Krisen i Willow creek