Kristna friskolerådet: ”Skrattretande” med förbud

Är det verkligen rimligt att alla religiösa friskolor ska förbjudas för att en muslimsk skola könsseparerar sin idrottsundervisning, undrar Sven Magnusson från Kristna friskolerådet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Efter att det blev allmänt känt att den muslimska Al-Azharskolan separerar flickor och pojkar i gymnastiken har det blivit ett ramaskri. Många går nu ut i debatten och kräver att alla religiösa friskolor ska förbjudas.

Frågan har även tidigare hanterats på hög politisk nivå, då den tidigare gymnasieministern Aida Hadzialic (S) i ett utspel var inne på förbudslinjen.

Nu undrar Sven Magnusson, vice ordförande i Kristna friskolerådet, hur kritikerna tänker. Han kallar diskussionen för "närmast skrattretande", då han i en debattartikel i Svenska Dagbladet frågar varför välfungerande kristna friskolor ska tvingas stänga på grund av att en muslimsk friskola könsseparerar sina idrottslektioner.

– För oss som varit med ett tag i svensk skola och hört för- och nackdelar med könsuppdelad undervisning diskuteras, och dessutom sett det tillämpas i många kommunala skolor, kändes diskussionen närmast skrattretande, skriver Sven Magnusson.

– Det som inte var skrattretande var slutsatsen att alla religiösa skolor borde stängas, alltså även alla de som aldrig haft en tanke på att separera pojkar och flickor.

Han gör ett tankeexempel, att om en skola i Örebro skulle göra något tveksamt, ska då alla skolor i Örebro stängas? Nej, självklart inte, resonerar Sven Magnusson. Han menar att om man ska leta efter problem i den svenska skolan så är det inte bland de kristna friskolorna, som ofta håller yppersta kvalitet.