Kristna friskolor slipper vinstförbud

De kristna friskolorna behöver inte rätta sig efter ett förbud om vinster i välfärden.
Ideella organisationer blir nämligen undantagna.
– Märkligt, säger Bo Nyberg på Kristna friskolerådet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Under valrörelsen 2014 gjorde Vänsterpartiet frågan om vinster i välfärden till sin viktigaste.

Nu har partiet och regeringen kommit överens. Privata företag inom skola och omsorg ska inte få gå med hur mycket vinst som helst. Sju procent på företagets operativa kapital är vad som gäller. Kritiken mot förslaget har varit högljudd, inte minst från näringslivet.

En av dem som är kritiska är Bo Nyberg, ordförande i Kristna friskolerådet.

– Det här är ett slag på hela samhällsutvecklingen och handlar om att skapa ett monopol, där den kommunala skolan får all rörelsefrihet, säger han.

Men för egen del behöver han inte vara så orolig. Även om de rödgröna partierna har enats kommer förslaget inte gå igenom. I riksdagen är majoriteten emot.

"Märkligt förslag"

I helgen meddelade även regeringen att ideella föreningar undantas från förslaget om vinstförbud. Detta gäller alltså en klar majoritet av de kristna friskolorna, som drivs som ideella föreningar. Bara ett fåtal drivs som aktiebolag.

Men Bo Nyberg tycker att förslaget om att idéburna ska undantas från vinsttaket är märkligt. Han undrar vilka idéburna organisationer som är tillräckligt bra för att premieras av samhället.

100930.jpg– Socialdemokraterna har ju tydligt sagt att de vill stoppa alla kristna friskolor. Det blir en väldigt märklig situation och vi frågar oss: vilka idéer får vara kvar?

”Socialistisk riktning”

Han tycker att förslaget om vinsttak andas jantelag – där ingen tillåts sticka ut från mängden.

– Dels vill man åt dem som drivs av idéer. Dels vill man åt den fria företagsamheten. Det här är att vrida samhället i en socialistisk riktning, säger Bo Nyberg.

Debatten om vinster i välfärden började efter rapporter om privata företag som vanvårdade äldre. Inom skolvärlden gick företaget John Bauergymnasiet i konkurs och 11 000 elever blev utan gymnasieskola.

Behöver inte vinsterna regleras?

– Nej, jag är för fri företagsamhet. Det finns andra sätt att säkerställa kvaliteten än att införa ett vinsttak. Till exempel att man ställer krav på långsiktigt ägande.

– Det här liknar mer kollektiv bestraffning för att några missköter sig. Ungefär som att man förbjuder all fotboll i en division för att några i fotbollslagen bråkar.

”Ökad börda”

Både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill förbjuda religiösa inslag i svenska skolor. Miljöpartiet har ännu inte tagit ställning i frågan, utan väntar på att en utredning ska bli klar.

– Vi vill stärka de idéburna verksamheterna på olika sätt, och därför ska de inte omfattas av vinsttak. Det skulle bli en ökad börda för dem, säger Ulla Andersson (V), ekonomisk-politisk talesperson till Dagen.

Men samtidigt vill ni förbjuda de religiösa inslagen i friskolorna. Vilka idéer blir tillåtna?

– Vi har inte tagit ställning till vilken typ av idéburna organisationer det handlar om. Men vi vill att skolan ska vara statlig och fri från religiösa inslag på rasterna.

– De allra flesta av dagens friskolor är aktiebolag och många ägs av riskkapitalbolag. Vi har ansett att de behöver ett regelverk för att skolan ska bli mer likvärdig, säger hon.

Läs mer om religiösa friskolor

Alla tidigare artiklar

Fakta:

Fakta: Vinst­förbudet

Förhandlingarna mellan regeringen och V bygger på välfärdsutredningen som Ilmar Reepalu presenterade i fjol.

Den föreslog ett vinsttak på sju procent för företag inom vård, skola och omsorg.

Privata företag måste söka tillstånd innan de kan få välfärdspengar.