Kristna friskolor slipper vinstförbud

De kristna friskolorna behöver inte rätta sig efter ett förbud om vinster i välfärden.
Ideella organisationer blir nämligen undantagna.
– Märkligt, säger Bo Nyberg på Kristna friskolerådet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!