Kristna i Egypten kräver lika rättigheter

En lagändring kan vara på gång i Egypten som kan göra det lättare för kristna att få bygga kyrkor i det muslimskt dominerade landet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I lördags demonstrerade kristna utanför Högsta domstolen i Kairo. De kräver samma rättigheter som muslimer och andra grupper i samhället, skriver ecumenicalnews.com.

– Vi betalar skatt, tjänstgör i armén och precis som andra medborgare kämpar vi för att få ekonomin att gå ihop. Varför ska vi inte ha samma rättigheter som alla andra? sa Michael Armanious, en av demonstranterna.

En av nyckelfrågorna gäller rätten att bygga kyrkor som är starkt begränsad. Innan en kyrka får byggas måste den lokala muslimska majoriteten - och landets president - säga ja. Helt orimligt, anser landets kristna minoritet.

– Varför finns en lag som begränsar möjligheterna att bygga kyrkor och inte en motsvarande lag för att bygga moskéer? undrar han.

Den nuvarande lagen har gällt sedan 1856 och innehåller en rad begränsningar. Till exempel får kyrkor inte byggas närmare moskéer än ett visst avstånd och samma sak gäller skolor och myndighetslokaler.

Men en lagändring kan vara på gång som skulle kunna göra det lättare att få tillstånd att bygga kyrkor i Egypten. 2014 var en sådan mildring av lagen på tapeten, men inget hände den gången.

Nu har politikerna satt upp en tidsgräns som säger att den nya lagen ska röstas igenom i slutet av september. Det har väckt ett hopp bland kristna, men det finns också en stor skepsis om det verkligen kommer att bli så.

Fler kyrkor behövs i Egypten. Under de senaste 60 åren har i genomsnitt två ansökningar om kyrkbyggen godkänts om året, enligt Coptic Solidarity.

I hela Egypten finns totalt knappt 2 600 kyrkor, vilket betyder en kyrka per 5 500 kristna. Antalet moskéer är betydligt fler. Det går en moské på 620 muslimer.

Detta leder till att de kyrkor som finns ofta blir överfulla. Många kristna samlas också i källare och andra lokaler som varken är godkända som samlingslokaler eller lämpade att fira gudstjänster i.

Och eftersom många lokaler där kristna samlas inte är godkända så blir de lätta måltavlor för extremister. 2013 förstördes 52 kyrkor, tolv vandaliserades och 29 personer dödades i attackerna.

Så sent som i somras såg en muslimsk mobb till att sätta 80 kristna hem i brand efter att det blivit känt att dessa skulle fungera som husförsamlingar.

Men det finns också tecken på en ljusare framtid för kristna i landet. Under de senaste två åren har myndigheterna fängslat drygt 100 personer som attackerat kyrkor och andra offentliga lokaler.

Men våldet och förföljelsen mot kristna är fortfarande utbredd och lagen är oftast till deras nackdel.

– Det gäller att vi har tålamod och härdar ut men de incidenter som inträffat på sistone visar att det finns faror,säger den koptiske påven Tawadros II.

Enligt Christianity Today är mellan tio och femton procent av befolkningen i Egypten kristna, varav de flesta är kopter. Totalt har landet drygt 90 miljoner invånare och den övervägande majoriteten är muslimer.