Kristna ledare sågar Donald Trumps budgetförslag

Ett 60-tal kristna ledare sågar president Donald Trumps budgetförslag. Den innebär ett slag mot redan svaga grupper i samhället, som fattiga, sjuka och arbetslösa, menar de.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Initiativet kommer från The Circle of Protection, en bred sammanslutning av kristna ledare med olika teologiska och politiska åsikter, som bland annat har fattigdomsbekämpning som en viktig punkt.

I ett gemensamt skriftligt uttalande förklarar gruppen varför de anser att budgetförslaget är dåligt. De jämställer budgetar med moraliska och etiska dokument och vill få fram att det handlar om mer än enbart kronor och ören.

"En budget visar våra värderingar och hur vi prioriterar, den avslöjar vad vi tycker är viktigast, och omvänt vad som inte är viktigt för oss" heter det i uttalandet från de kristna ledarna.

Uttrycker oro

De uttrycker oro för vad som ska hända om budgeten går igenom i kongressen. Och menar att den kommer att slå hårt mot dem som redan har det tuffast i samhället, skriver Christian Post.

"Vi är djupt bekymrade eftersom denna budget kommer att påverka de människor som vi är skyldiga att skydda och ta hand om."

I klartext menar de kristna ledarna att de medborgare som redan i dag är mest utsatta kommer att få betala notan och bära en stor del av bördan för att andra, som redan i dag har det bättre ställt, ska få det ännu bättre.

"Denna budget innebär nedskärningar för fattiga, hungriga, svaga och sjuka - med andra ord de mest utsatta i vårt samhälle."

Militära utgifter

I uttalandet kritiserar de kristna ledarna också ökade anslag till militära ändamål som finns med bland förslagen, på bekostnad av exempelvis assistansersättning till funktionsnedsatta.

"Detta budgetförslag vill minska USA:s bistånd med 29 procent, i ett läge där svälten gör sig påmind runt om i världen, framför allt i några länder i Afrika och på flera håll i Mellanöstern."

I april arresterades sju kristna ledare för att de protesterade mot Trumps "omoraliska" budget i en av kongressens byggnader i Washington DC.

Bland undertecknarna finns debattören och grundaren av Sojourners - Jim Wallis, Leith Anderson som leder National Association of Evangelicals, katolske biskopen Oscar Cantú och John Ashmen från National Latino Evangelical Coalition.

Läs fler artiklar om Donald Trump

Alla tidigare artiklar