21 september 2020

En tidning på kristen grundNyheter

”Kristna som förföljs är en potentiellt förvandlande kraft”

En rapport om förföljelse lyfter i första hand upp det negativa. Men ...– När man står kvar gör det något med gruppen. Det kristna budskapet blir mer attraktivt, säger Peter Paulsson generalsekreterare för Open Doors i Sverige.

En av Open Doors huvuduppgifter är att hjälpa förföljda kristna att stå stadiga i sin tro. Och World Watch List innehåller också några positiva exempel mitt i allt mörker.

Att kontrollen av kinesiska kyrkor har ökat är i sig inte något positivt. Men kontrollen har fått till följd att församlingarna har tvingats tänka nytt – vilket i sin tur innebär att de kan bli mer inhemska. Enligt lokala kyrkoledare är det något som kan hjälpa församlingarna att växa.

Upplyftande exempel

Ett annat upplyftande exempel är att kristna som har tvingats fly från norra Irak nu drömmer om att kunna återvända, samtidigt som den kristna utvandringen från Mellanöstern också har minskat.

Open Doors nämner också Indonesien, landet med världens största muslimska befolkning, där en ny attityd bland kristna med muslimsk bakgrund har börjat växa fram. De kristna beskrivs som ”oberoende, starka i sin tro och orädda”.

– Förföljelse har levt parallellt med församlingens existens genom hela historien. Församlingens utsatthet tvingar kyrkan att ta ställning vilket ger vitalitet, säger Peter Paulsson till Dagen.

– Förföljelsen i sig är ond och vi är förskräckta inför den. Men de miljontals kristna som förföljs är en potentiellt förvandlande kraft. Det är därför vi finns på plats, för att stötta dem. På sikt kan kyrkorna och dess medlemmar göra stor skillnad i de samhällen där de är aktiva. Ett konkret exempel är Syrien, men det finns många andra också.

Engagerade kyrkor

Ytterligare en konsekvens av oroligheterna i många länder – och flyktingströmmarna – är att kyrkor i Europa har engagerat sig i flyktingarbetet. Detta har resulterat i nya kontaktnät, nya besökare och medlemmar samt nykristna i form av muslimer som har konverterat.

Som Dagen har skrivit om vid flera tillfällen gäller detta även i högsta grad svenska församlingar.

Johannes Ottestig

Johannes Ottestig är reporter på Dagen.

Fler artiklar