Kritik mot bön på kristen skola

Skolinspektionen kritiserar Mariaskolan i Umeå för att ha morgonandakter och bön som inslag i undervisningen. Skolan, som drivs av Umeå Kristna Friskoleförening, har tidigare kritiserats för att andakterna varit obligatoriska och Skolinspektionen menar nu att skolan inte vidtagit tillräckliga åtgärder efter kritiken.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Enligt skollagen ska undervisningen vara icke-konfessionell. Vid Mariaskolan i Umeå, som drivs av Umeå Kristna Friskoleförening, har morgonandakter och bönestunder ändå haft obligatorisk närvaro. Skolan har även erbjudit fördjupning i kristendomskunskap, där bön och psalmsång förekommit, skriver Västerbottens-Kuriren.

I januari uppmanade Skolinspektionen Mariaskolan att genomföra förändringar vad gäller morgonandakterna. Skolan redovisade åtgärderna i juni månad, men Skolinspektionen saknar uppgifter om dokumentation av ändringarna.

Mariaskolan ska nu återkomma med kompletteringar senast 15 november, skriver VK.

Läs fler artiklar om religiösa inslag i skolan

Alla tidigare artiklar
Debatt