Kritik mot läromedel i sex och samlevnad tillbakavisas

Flera av de mest använda skolböckerna i sex och samlevnad får underkänt i en rapport gjord av det kristna Nätverket för samlevnad och sexualitet. Men branschorganisationen tillbakavisar kritiken.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

- Läromedlen följer läroplanen och använder beprövad pedagogik, säger Rickard Vinde, vd för Svenska läromedel, till Dagen.

Efter att ha granskat fyra läromedel i Naturkunskap från Gleerups, Liber, Natur & Kultur samt Bonniers menar Nätverket för samlevnad och sexualitet (NFS) att innehållet inte uppfyller de uppställda kraven i styrdokumenten. "Tvärtom går läromedlen på flera sätt i rakt motsatt riktning mot vad styrdokumenten föreskriver", sammanfattar NFS på sin hemsida.

Men Rickard Vinde håller inte med. Han menar att böckerna uppfyller alla krav och han poängterar att undervisningen bland annat ska stimulera till reflektion och diskussion samt att alla människors lika värde ska vara i fokus. Dessutom påpekar han att mångfalden i samhället ska speglas.

NFS menar att allt för lite utrymme i läromedlen ägnas åt hur man bygger varaktiga relationer, vad säger du om det?

- Läromedlen är en del av undervisningen och allt ryms tyvärr inte. Därför måste förlagen välja bort och förenkla. Lärarna är väldigt viktiga, de har ansvar för helheten.

Lilla Erstagården