Kritikstorm efter KD och MP:s förslag om fotboja på avvisade

Fotboja på asylsökande som fått avslag. Utspelen i förra veckan förenade plötsligt Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Men kritiken var inte nådig.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Sällan har ett politiskt förslag fått så tydligt mothugg som detta. ”Det känns inte så kristet med fotboja på asylsökande som fått avslag” skrev Dala-Demokratens chefredaktör Göran Greider på Twitter, med adress till KD.

Flera kristna företrädare undrade om även utvisningshotade konvertiter skulle få boja.

Fotboja för att inte kunna gå under jord

Förslagen går ut på att vissa personer som fått nej på sin ansökan om asyl i Sverige, och därmed ska avvisas ur landet, förses med en elektronisk fotboja. Det finns en skillnad mellan förslagen: MP är inriktad på personer som kan utgöra en säkerhetsrisk. KD ser fotboja som ett alternativ till att Migrationsverket sätter människor i förvar i väntan på utvisning, men att det handlar bara om en liten grupp.

Idén hånades

Men kritikstormen var inte nådig och på sociala medier hånades idén. På en fejkad valaffisch med Gustav Fridolin och Åsa Romson stod texten ”Vård. Skola. Fotboja”. Kritiken var både ideologisk och praktisk, som att ett fotboja lätt slits bort av en övertygad självmordsbombare.

"Fotboja lätt att ta sönder"

Enligt Fredrik Wilhelmsson, enhetschef för verksamhetsskydd på Kriminalvården, ska en fotboja vara lätt att ta sönder. Det är för att minska skaderisken om man till exempel skulle fastna i något. Samtidigt går ett larm, men han undrar hur det är tänkt att man ska reagera på larmet.

– Om personen kan befinna sig var som helst i Sverige med en utryckningstid på 30 minuter, då krävs det nästan en ambulansorganisation som vi behöver bygga upp för hela landet. Det blir gigantiskt, säger han till TT.

Själva fotbojan kostar cirka 10 000 kronor, men det som är dyrast är administration av systemet.

KD: Inte boja de som gömmer sig för sitt liv

Trots invändningarna har inget av partierna backat. Både på MP:s webbplats och på KD:s Facebooksida utvecklas tankarna. KD förnekar att man vill boja människor som ”gömmer sig för sina liv”. Människor som riskerar sina liv ska inte utvisas, de ska få skydd i Sverige, enligt partiet.

MP: Vi värnar papperslösas rättigheter

MP förklarar att de fortfarande värnar asylsökandes och papperslösas rättigheter: ”Vi ska ha ett starkt skydd mot de grupper och individer som utgör hot, men debatten får inte landa i ett kollektivt skuldbeläggande av alla som sökt eller söker asyl i Sverige.”

Fortsatta samtal om att bekämpa terrorism

Tiden lär utvisa om det hela blev en politisk försöksballong eller om det får fäste i de samtal som Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna ska föra med statsministern om fler åtgärder för att bekämpa terrorism.

Läs fler artiklar om Kristdemokraterna

Alla tidigare artiklar

Läs fler artiklar om Miljöpartiet

Alla tidigare artiklar

Fakta:

Fotboja i Kriminalvården

Den som är dömd till högst sex månaders fängelse kan ansöka om att få elektronisk övervakning (fotboja).

Man får arbeta eller gå på utbildning efter fastställt schema. I övrigt har man utegångsförbud.

De dömde får betala en avgift på 80 kronor per dygn, men som mest 9 600 kronor totalt. Avgiften går till Brottsoffermyndigheten.

Bryter man mot schemat eller­ utegångsförbud, eller på annat sätt missköter sig, avtjänas resten av straffet i fängelse.

Källa: Kriminalvården