23 september 2020

En tidning på kristen grundKrönikor

Emma Henriksson: Ett nedsatt livsförsvar kan bli förödande

Den som inte kan tala för sig, inte hävda sin rätt och vilja att leva riskerar att inte få rätt vård.

INTE TILL SJUKHUS. Skrivet i versaler, inte i en persons vårdplan utan i fleras. De lider inte av samma, om ens någon sjukdom. De har inte själva sagt att de inte vill ha vård. Det finns ingen individuell bedömning om att de inte skulle kunna tillgodogöra sig vård. Ändå får de samma notering i sina papper, en notering som kan innebära att de inte får den vård som de skulle kunna behöva.

Vad de har gemensamt? Att någon bedömt att deras livskvalitet inte är tillräcklig. Och så bor de i ett gruppboende för att de är i behov av samhällets stöd. Men det kan väl inte göra deras liv mindre värt att rädda? Inte i vårt samhälle väl? Här står ju alla upp för allas lika värde. Det sägs så i alla fall.

Hittills har det offentliga samtalet kring vården för covid-19 handlat mest om äldre. Det har funnits en del övertoner som skrämt och som snedvridit bilden av äldrevården i allmänhet och den palliativa vården i synnerhet.

Det har också lyfts fram situationer då det blivit fel. Riktigt, riktigt fel. Då vård inte givits när den skulle ha behövts. Då lidande inte lindrats fast lindring fanns att få. För att bedömning gjorts inte av den enskilde personens omständigheter utan baserat på uppfattningen om den grupp personen anses tillhöra. Då tillåts kollektivet blir ett skynke bakom vilket det går att gömma behandlingen av människor som olika värda. Där det går att gömma en gradering människovärdet som sjunker med stigande ålder eller minskad produktionsförmåga.

Att hävda något annat än att alla människor är lika mycket värda görs inte. Ändå förekommer graderingen i praktiken. Med förödande påtaglig effekt för dem vars värde nedvärderats.

Vi kan se det i skillnader i vårdresurser, vilka mediciner som ges och hur snabbt vården fås. Vi behandlas olika för att vi bedöms olika. Den som inte kan tala för sig, inte hävda sin rätt och vilja att leva riskerar att inte få rätt vård.

Läs mer Flera präster står bakom krav på dödshjälp

Lika farligt som det är att ha nedsatt immun­försvar är det att ha nedsatt livsförsvar. Förutom hög ålder är missbrukssjukdom, psykisk ohälsa, nedsatta fysiska eller intellektu­ella förmågor högriskfaktorer. Med dem följer utomståendes bedömning av livskvalitet. En bedömning som i förment välvilja kan bli en fråga om liv och död.

Nu har frågan om aktiv dödshjälp blossat upp igen. Som alltid företrädd av personer som förmår hävda sitt livsförsvar. De räds varken död eller dödshjälp för de hör inte till de vars rätt till livshjälp vilar i andras händer. De förespråkar ingen gradering av andras liv. Men med graderingen av sitt eget följer det med ändå. Inte för att någon skulle säga att du eller jag har mindre värde. Men ska vi upprätta livsförsvaret behöver vi stå på barrikaderna varje gång det hotas.

Läs mer Elisabeth Sandlund: Dödshjälp ger inte ”värdig död”

Emma Henriksson

Emma Henriksson är föreläsare, konsult, samhällsdebattör, tidigare riksdagsledamot och vice ordförande för Kristdemokraterna. Hon skriver gästkrönikor på Dagens ledarsida.

Fler artiklar