03 mars 2021

En tidning på kristen grundKrönikor

Maskinerna kan inte älska

Teknik är moraliskt neutral.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar