12 maj 2021

En tidning på kristen grundKrönikor

Eleonore Gustafsson: Utan kyrkan ingen Kristus

Detta är väckelse- evangelisternas arv till efter- världen: den kyrklösa tron.

Endast för prenumeranter

Eleonore Gustafsson

Eleonore Gustafsson är pastor och församlingsplanterare inom Evangeliska frikyrkan och skriver gästkrönikor på Dagens ledarsida.

Fler artiklar