Krönikor

Alf Svensson: Människovärdet – en princip som inte får ruckas på

Risker för sluttande plan är många.

Det har varit förvånande tyst om människovärdesprincipen under coronakrisen

—   Alf Svensson

Minns Prioriteringsutredningen (SOU 1995:5) ”Vårdens svåra val.” Professor Jerzy Einhorn var ordförande. Det var med stor förväntan och nyfikenhet vi väntade på slutresultatet. Skulle utredarna orka stå emot den från flera håll högljudda utilitarismen? Det gjorde man verkligen! Enhälligt.

Människovärdesprincipen lyftes fram som en grundläggande och bärande princip. Principen innebär ”att man behandlar människan som den hon är i sig inte i egenskap av det hon har eller gör. Det är oförenligt med människovärdesprincipen att prioritera på basis av social status, ekonomisk ställning, kronologisk ålder eller om behov uppkommit genom en negativ livsstil eller kan anses självförvållad”. Regeringen skrev proposition och riksdagen ställde sig bakom.

Det har varit förvånande tyst om människovärdesprincipen under innevarande coronakris.

Men tre professorer, Britt Skogseid, ordförande i Svenska Läkaresällskapet, Mikael Sandlund, ordförande i dess delegation för medicinsk etik och Ingemar Engström, hans företrädare, tog bladet från munnen häromdagen (SvD 19/4). Rubriken på deras artikel var: ”Oroväckande etisk glidning i coronatider”. De tre skriver att de ”oroar sig för om ålder införs som grund för prioritering vilket har framförts under den nu rådande coronakrisen”. Och var säkra på att vi är många som känt samma oro.

Ingen myndighet har någon som helst rätt eller befogenhet att tumma på människovärdesprincipen. Den är grunden för människans fri- och rättigheter. Och därmed för demokratin!

Jag vet inte vilken partiledare som skulle vilja vända sig bort från vad man ofta uttalat, att människovärdet är viktigare än penningvärdet. Jag kan inte föreställa mig att någon, om än så sofistikerat, skulle vilja smyga in något slags sorteringsmekanism då exempelvis ålder eller etnicitet fick spela roll.

Se upp nu alla 349 lagstiftare, alla redaktioner som vill gå demokratins ärenden, alla samfundsledare och pensionärsförbundsledare. Risker för sluttande plan är många i miljöer som tränger undan andlighet och respekten för det okränkbara människovärdet!

Någon tänker, nästan högt, tror jag: ”Ja, du är ju själv över 80...”

Just det. Då har man hunnit se att äldre och äldreäldre ofta hänvisas nära marginalen. ”Man faller för åldersstrecket”, heter det. Jodå, vi tackar för karantänsbestämmelserna, vi blev inte särdeles förvånade över att äldreboenden och hemtjänster, personal och vårdbehövande, drabbats hårt. Men vi ser gärna att Prioriteringsutredningens principer/teser spikas upp och fästs ordentligt på myndighetsportar, vård- och omsorgsdörrar och kyrkväggar. För framtiden.

Fler artiklar för dig