Alf B Svensson: Ingen gåva är finare än den andra

I Guds ögon är det lika viktigt att måla om kyrkan som att vara förebedjare.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Krönikor

För några år sedan kom det ut ett material, ”Som fisken i vattnet”, som handlade om hur vi som är med i en församling kan upptäcka våra gåvor. Men man tog inte upp hur vattnet ska vara för att fisken ska trivas. Hur en församling ska vara för att vi ska upptäcka, få lust att använda och utveckla våra gåvor. Så att vi inte drabbas av försurning och andlig syrebrist. Det måste vi också göra.

I en församling där gåvorna fungerar är det inte som på en fotbollsmatch där de flesta sitter på läktaren och tittar på. Alla är med nere på planen och spelar efter sina förutsättningar. Där finns det inte ett A-lag för den andliga eliten. Ett B-lag för de som inte är lika andliga och en avbytarbänk för de som inte behövs.

Alla är med i A-laget. Där finns inte heller några ålders- eller sjukpensionärer och arbetslösheten är noll.

Av någon anledning är det mest i karismatiska församlingar som man talar om gåvoupptäckande. Men då talar man nästan alltid bara om de fem så kallade tjänstegåvorna. Inte om alla de närmare tjugo olika gåvor­ som Bibeln talar om. Man lyfter inte heller fram våra naturliga gåvor.

Man brukar skilja på and­liga nåde­gåvor och naturliga gåvor. Fastän många av de andliga gåvorna utgår från och förstärker våra naturliga gåvor. Man får ibland också intrycket att de andliga gåvorna är viktigare än de naturliga.

Jag tror att alla gåvor behövs, är lika viktiga och också lika andliga. I Guds ögon tror jag det är lika andligt att måla om kyrkan som att vara förebedjare.

I karismatiska församlingar behövs de som har vishetens gåva. Annars kan en del bli brännskadade och lämna både kyrkan och Gud för resten av livet. I en församling som mest talar om fred, miljö och mänskliga rättigheter behövs de som har gåvan att evangelisera. Annars blir det snart glest i kyrkbänkarna.

I en församling där gåvorna fungerar är mångfald en tillgång och inte ett problem. Jag är tacksam över att få vara med i en församling där det finns läkare, tandläkare, och företagsledare. Men också lågutbildade och långtidsarbetslösa. Där finns infödda och nysvenskar, både de som lever i trygga kärnfamiljer, singlar och de med smärtsamma skilsmässor bakom sig.

I en församling där gåvorna fungerar känner sig också de som kämpar med tvivel sig hemma. Där finns inte bara de som är aktiva och de som är trötta och slitna. I en församling där gåvorna fungerar är det lika naturligt med andliga utvecklingssamtal som personlig förbön.

Många med mig skulle säkert tacka ja om de fick möjligheten att upptäcka och utveckla sina gåvor.