Alf Svensson: De tio budorden är kanske vårt viktigaste kulturarv

I 50 år har jag fått höra att Bibelns första bud inte hör hemma i samhällsdebatten. Säg inte det.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Krönikor

Ropen skalla, moral och etik åt alla! Också åt de aderton med snille och smak. Tänk om statsråd hade strukit under något sådant, behovet av grundläggande värderingar, i stället för att fjantigt bära knutblus. Det går inte att erinra sig när tv, radio, tidningar, i synnerhet kulturredaktörer och allmänna opinionsbildare, har ropat så högt på moral och etik.

Akademin har ”sjunkit under botten” sa största tidningens kulturredaktör i tv, och kvällspressens dito efterfrågade ”hög moral”. I radioprogrammet Godmorgon, världen! hävdade tillkallad expert: ”Moral och etik är oerhört angelägna i vår tid.”

Så finns det då gränser för liv och leverne, en botten att stå på och något att sträva efter på höjden. Tänk om statsråden hade varit så kloka att de trätt fram och sagt sig förorda en värdekommission. Tänk om innevarande valrörelse hade innehållit ett rejält stråk av hur vi människor ska leva tillsammans, vilka värden och värderingar det är som gör livet lättare och relationerna oss emellan mer harmoniska.

Jo, kära nån, nog vet jag att det finns risk för moralism. Det har jag upplevt i kyrkor och utanför kyrkor och i mitt eget liv och beteende. Och vi har väl åtminstone, på sistone, kunnat ana att moralister också kan hålla till både innanför och utanför de eleganta salongerna och tyckaretablissemangen?

Den tiden är åtminstone för nuet förbi, då individuell frihet proklamerades som självklart, då moral betraktades i det närmaste som nonsens, och då friheten presenterades som gränslös.

Ingmar Bergman avslutade ett sommarprat i programmet Sommar i P1 med frågan: ”Varifrån kommer musiken?” Man kanske kan travestera och undra: Varifrån kommer moralen? Akademins stadgar är gamla, men det finns stadgar som är äldre. Och vida mer fyllda med visdom och klokskap!

Författaren Stig Claesson, även känd under signaturen Slas, skrev en parafras på de tio budorden. I sin presentation skriver han: ”De tio budorden innehåller i all sin korthet människans sen tidernas morgon samlade erfarenheter hur vi kan leva tillsammans och gemensamt på detta klot. Vi har stora svårigheter att respektera varandra då vi ju avsevärt skiljer oss till klädsel, till vanor, till uppförande, till utseende, till hudfärg och tro. Men den respekten måste vi lära oss och budorden försöker med enkla råd sammanfatta hur den respekten bör se ut. De tio budorden är kanske vårt viktigaste kulturarv. Gemensamt och tillsammans får vi försöka ha budorden som riktmärken i en förvirrad värld, i ett förtvivlat kaos.”

I 50 års tid har jag fått höra att Bibelns första bud inte kan höra hemma i samhällsdebatten. Säg inte det. Man kan allt undra om det inte finns alldeles för många gudar både i den ena och andra kretsen eller akademin. Låt oss år 2018 lyfta fram ”vårt viktigaste kulturarv” och omgärda det med en förlåtelsens kultur. Då flagnar moralismen.

Ny på Dagen.se? Testa Dagen gratis! Klicka här.