Anders Piltz: Allt är påverkan

Varför skulle just ideell påverkan brännmärkas?

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Krönikor

På grund av en egenhet i svenskan, att frihet betyder såväl rättighet som avsaknad av belastning, brukar organisationen Humanisterna understryka att religionsfrihet först och främst innebär frihet från religion. De vill helst förbjuda all religiös påverkan före 18 års ålder. Det är oklart hur en sådan bestämmelse skulle kunna upprätthållas utan övervakningskameror i alla barns sovrum, för att stävja oskicket att be aftonbön med de oskyldiga små liven. I en totalitär stat med fullständig medborgar­övervakning skulle det möjligen kunna genomföras.

Att någon vettig människa alls kan komma på något så befängt bygger på antagandet att 1) religion är ett avvikande beteende, i strid med den svenska normen, samt 2) att föräldrar och omgivning kan och bör undvika att påverka sina barns inställning till livet, samt 3) att det därmed finns ett kliniskt rent mentalt rum som barn borde växa upp i, utan ovidkommande influenser.

Men som väl är växer vi inte upp i ett laboratorium utan i en levande miljö, under ständig påverkan av motstridiga budskap. Allt är påverkan! Vi föds utan språk men med språkförmåga och härmar vad vi hör. På samma sätt med alla förmågor: de är nedlagda som potentialer. Miljarder intryck lagras i minnet och tas emot efter individens speciella förutsättningar. Alla blir inte musiker, men alla tar intryck av sånger man hör (inklusive andliga), och varenda människa har i huvudet tiotusentals formler och texter som inte var godkända av någon myndighet innan de såddes i unga minnen och sinnen. 

Drömmen om en påverkansfri barndom är lika farlig som drömmen om det damm- och bakteriefria huset. Vi vill skydda barnen från världens tragik och hemskheter, men vi vet att det är omöjligt. Aldrig har det varit så omöjligt som nu, när minsta barn har tillgång till sociala medier och bilder på massakrernas offer ligger ute i alla mobiler innan några redaktioner har fått tag i nyheten och filtrerar den enligt källkritikens och mediaetikens principer.

Vi utsätts för påverkan hela vår vakna tid, och drömmarna bearbetar intrycken. Det finns inga intressefria medier: någon vill tjäna pengar på mig, i många fall helt legitimt (medier måste också över­leva), men jag måste vara medveten om det.

Varför skulle just ideell påverkan brännmärkas? Viljan att dela med sig av sitt bästa, i detta fall tron, som ger resurserna att hantera livets motsägelser?

Tack och lov har vi (fortfarande) den grundlagsfästa rättigheten.