Anders Piltz: Blir man farlig av att be bordsbön?

Alla förstår att denna rädsla för religion i själva verket är riktad mot muslimerna, fast man inte kan säga det i klartext.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!