Anders Piltz: När blir fostret människa?

Kristendomen har sedan första stund haft övertygelsen att livet från första stund är skyddsvärt.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Krönikor

Exakt hur många hårstrån ska falla av innan man är skallig?­ Vilket klockslag börjar hösten?

När upphör du att vara ett skyddsvärt ensamkommande­ barn från Afghanistan med hem, värdfamilj, rätt att gå i skolan, läsa svenska på SFI, jobba och få en god man? Det juridiska svaret lyder: när Migrationsöverdomstolen efter en ”sammantagen bedömning” av knäled och visdomständer bestämmer att du har fyllt 18 år. Har du passerat denna gräns bortfaller skyddet, och du är utlämnad till omgivningens godtycke.

Och när blir du människa? Det finns också ett juridiskt svar: när du tillbringat 21 veckor och sex dagar i moder­livet. Då förvandlas du över en natt från konceptionsprodukt som kan avlivas till människa med alla mänskliga rättigheter, av vilka den främsta är rätten till liv, den rättighet utan vilka alla and­ra rättigheter är värdelösa.

Denna paradox blev ställd i blixtbelysning för en tid sedan när en förlossningsläkare tillämpat lagen strikt och satt in livsuppehållande åtgärder på ett barn som passerat den magiska gränsen med en dag. (Under 2015 påbörjades i Sverige 142 aborter under vecka 21.)

Abort kommer för evigt att vara en stridsfråga, därför att så starka intressen står på spel. Att i lag förbjuda alla aborter vore inte ändamålsenligt. Illegala ingrepp medför livsfara också för modern.

Kristendomen har sedan första­ stund haft övertygelsen att livet från första stund är skyddsvärt. I det så kallade Diognetus-brevet från 100-talet sägs det att de kristna inte skiljer sig från andra människor i språk och seder, men den stora skillnaden mot den hedniska omgivningen är synen på människovärdet: ”De gifter sig och får barn som alla andra, men de gör sig inte av med sin avkomma”.

Liv kan inte kompareras, brukar Alf Svensson säga: antingen lever man eller så är man död, det finns inga mellanting, och så länge man lever ska ens rättigheter respekteras.

Övertygelsen att människolivet är skyddsvärt från konceptionen följer av tron på människan som Guds avbild. Men man behöver inte vara troende i religiös mening för att inse att det inte finns någon reell tidpunkt när det mänskliga livet börjar, annat än själva konceptionen, då två celler smälter samman.

Varje annan gränsdragning är godtycklig och görs utifrån något annat intresse än fostrets. Detta har redan alla de egenskaper och möjligheter som det kommer att utveckla, om inget hinder tillstöter.

Det är redan en person, inte en del av moderns kropp.

Denna lilla varelse är som en suverän stat omgiven av ett annat lands territorium, utan någon armé att försvara sig med. Det kan bara hoppas att den starkare staten vill vara dess skyddsmakt.