Andreas Nielsen: Äkta frid kan bara tas emot

Eftersom Gud håller vår morgondag i sin hand kan han ge oss frid i dag.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Krönikor

Jag tror att det vi människor mest av allt söker är frid. Medvetet och omedvetet. Företag säljer det som ska ge oss frid. Om jag bara har ett hemlarm, vägassistans för bilen, avbokningsskydd på resan eller­ rätt drulleförsäkring så borde det ge mig frid. Allt detta är vettigt men frågan är: Kan det verkligen­ ge oss frid i själen?

Marknadsföringen bombarderar oss med hur vi ska se ut för att få frid, hur många kilo vi behöver gå ner på så få veckor som möjligt för att få frid. Pengar­ på banken, rätt pensionssparande, rätt vänner, tillräckligt många likes. Var går gränsen för vad vi behöver skaffa oss för att få frid?

Jag satt en gång med en miljardär i USA som sent en natt på sin fest i sitt enorma hus berättar för mig: ”Andreas, jag skulle ha bytt bort allt jag har för att inte försakat mina barns uppväxt och fokuserat på dem i stället för på min egen bekräftelse genom framgång och materiella ting. Nu vill de inte ha med mig att göra, och inga saker jag kan köpa dem kan öppna en väg in i deras hjärta.” Det han jagade hade flyttats fram hela tiden och varit omöjligt att fånga.

Är problemet ett samhälle där vi bestämt att människan står överst på kullen i tillvaron och att bara det vi förstår är verkligt? Kan det vara så att verklig frid är något vi inte kan skapa själva? Kan det vara så att det är något vi bejakar och tar emot?

Jesus sa: ”Min frid ger jag er, inte den som världen ger, utan min frid”. Aposteln Paulus beskriver den som en frid som övergår allt vårt förstånd. Min erfarenhet är att den enda friden som verkligen bär när den inte borde, som inte står och faller med omständigheter, är en frid vi tar emot.

Jesus förstår och vet hur beroende vi är av den friden. Därför säger han till lärjungarna ”Frid vare med er” första gången han träffar dem när de låst in sig efter hans korsfästelse. Att kunna ta emot den friden, som aldrig lämnar eller överger oss, som kan bära oss genom de mest ofattbara situationer, kräver att vi bejakar att det finns något eller någon större än oss själva. Som har ett perspektiv och grepp om våra omständigheter och vår framtid som vi inte alltid­ kan se.

Psalm 90 beskriver att Gud är från evighet till evighet, Gud som tidlös, att han existerar i all tid samtidigt. Att han är både i vår gårdag, i dag och i vår framtid samtidigt. Vår förmåga att känna frid på egen hand bygger på vad vi ser här och nu. Guds eviga frid, som vi kan få ta emot, är baserad på att han är närvarande i hela vårt liv samtidigt. Eftersom han redan håller vår morgondag i sin hand kan han därför ge oss frid i dag.

Guds frid är en gåva som var och en kan få ta emot. Den friden bär oss genom omöjliga omständigheter. Den omsluter oss med en djup trygghet om att vi inte behöver bära oss själva, utan kan lägga vår framtid i Guds händer och därigenom få ta emot hans eviga frid.