Andreas Nielsen: Omöjligt att älska utan att vara generös

När vi låter något komma åt vårt hjärta förändras allt.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Krönikor

Tecknet på vår relation med Gud är inte hur mycket vi vet eller kan. Det är inte först och främst vår rättfärdighet eller i värsta fall vår självrättfärdighet. Det är inte vår höga moral och inte ens vår dubbla moral. Det är inte hur starka åsikter vi har eller hur skickligt vi i debatter kan framföra våra argument. Resultatet av en levande relation med Gud kan kokas ner till två saker, glädje och generositet. De två första sakerna som vi tappar när vi låter något komma åt vårt hjärta är vår glädje och vår generositet.

När vi låter något komma åt vårt hjärta förändras allt. Kanske var det något någon sa, eller så fick någon annan den uppmärksamhet du hoppats på och tyckte du gjort dig förtjänt av. Kanske blev du missförstådd eller förbisedd. I stället för att skaka av det och överlämna det till Gud låter vi så lätt tankarna växa.

Vi protesterar tyst, lägger armarna i kors, sätter oss längre bak och i värsta fall slutar det med att vi blir bittra och cyniska. Jag har sett det så många gånger under mina år som ledare och även känt hur det ibland har velat få fäste i mitt eget hjärta. Ofta slutar det i självömkan och de orsaker vi tvingas sälja in hos oss själva för att kunna motivera det tillstånd vi lever i handlar sällan om det vi lät komma åt vårt hjärta från början.

Så hur kan vi skydda vårt hjärta från detta? Ordspråksboken, en av de mest citerade böckerna inom ledarskap även i sekulära sammanhang, skriver: ”Mer än något annat, bevara ditt hjärta, för därifrån utgår livet”. Att bevara sitt hjärta är en ständig medvetenhet och beslutsamhet att inte låta saker på utsidan få fäste på insidan. Inte fel andra gör mot oss eller fel vi gör mot oss själva.

Nehemja i Gamla testamentet skriver: ”Var inte bedrövade, glädje i Herren är er starkhet”. Det betyder inte att vi alltid går omkring med ett flin eller leende på läpparna bara för att vi har ett hjärta som är hälsosamt. Men det betyder att vi lutar oss mot Gud, inte mot saker som sker, att vi inte tappar bort det stora Gud gjort i våra liv på grund av yttre omständigheter.

Samma sak gäller vår generositet. Utan generositet är det omöjligt att älska sin nästa eller sig själv. Grunden till så mycket ondska och elände i världen existerar på grund av frånvaro av generositet. Generositet har inget att göra med vad andra förtjänar, det är en reflektion av vad som finns i våra hjärtan, och djupast en medvetenhet om den generositet Gud har visat oss.

I en värld som alltför ofta hittar sin glädje i vad andra gör mot dem, som låter sin generositet vara villkorad till vad man tycker andra förtjänar så finns det en högre väg. Att leva inifrån och ut. Att utifrån ett hälsosamt hjärta visa världen Jesus genom vår kärlek, glädje och generositet.

Någon sa till mig nyligen; ”Andreas, det enda vi får ta med oss när vi dör är det vi gett”. Det vill jag ska vara målet för mitt hjärta och min livsvandring.