Änglarna beskyddar de små

En härskarteknik är ett sätt att medvetet eller omedvetet få någon annan att känna sig obetydlig.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Krönikor

Martin var den som till slut lyckades sätta ord på det.

”Det var som om mitt ansikte var en rutschkana. Varje gång ledaren såg sig omkring på oss runt bordet kanade blicken oseende förbi mina ögon. Det var liksom som om jag inte var där.”

Att osynlig-göra är en av de sju härskartekniker som den norska socialpsykologen Berit Ås har identifierat. En härskarteknik är ett sätt att medvetet eller omedvetet få någon annan att känna sig obetydlig, värdelös och oviktig.

Osynliggörandet kan ta sig uttryck genom att man inte får samma uppmärksamhet som andra i rummet, att kollegor börjar fippla med sina telefoner just när man börjar prata eller slår ner blicken när man söker ögonkontakt.

Det kan handla om att ingen anstränger sig för att lära sig ens namn eller att man ständigt blir avbruten mitt i en mening.

Chefer kan osynliggöra medarbetare, och tvärtom. Lärare kan osynliggöra elever, och tvärtom. Pastorer kan osynliggöra medlemmar, och tvärtom. Kvinnor kan osynliggöra män, och tvärtom.

”Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte.”

Detta är Jesus omvända härskarteknik som synliggör i stället för att osynliggöra.

För att kunna förstå vad Jesus­ egentligen säger behöver vi en bakgrundsbild, och den kan vi få från den skräckslagna profeten Jesaja.

Han beskriver hur han såg Gud själv (och trodde att han skulle dö på kuppen, ingen kan ju se Gud och leva!) och änglarna runt Gud. Änglarna har sex vingar. Två går åt att flyga med, två går åt till att täcka kroppen, och med de två översta täcker de sina ansikten.

Varför gör de det? De gömmer de sina ansikten för Guds självlysande härlighet. Det handlar inte om att de är rädda, eller överkänsliga för ljus, det handlar om den levande Gudens helighet.

Och det är då vi förstår tyngden i dagens text. Själva grejen är att dessa änglar inte täcker sina ansikten. Varför inte? Gud är fortfarande lika helig, men det är ett sätt för Jesus att verkligen betona och stryka under hur oerhört betydelsefulla, värdefulla och viktiga ”dessa små” är.

Deras änglar täcker inte ens sina ansikten för den Helige, det är Jesus sätt att säga att Guds blick aldrig halkar förbi någon enda av dessa små (och det verkar vara oss han pratar om!).

Det är en omvänd härskarteknik. En frälst härskarteknik. Om teknik inte vore ett sådant stelt ord skulle man kanske till och med kunna kalla det för en kärleksteknik.

Läs fler Inför helgen-krönikor

Alla tidigare artiklar