Att bryta upp på rätt sätt

Se oförrätten i vitögat och hantera den.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Krönikor

Vi kan kalla honom Stewart. Han är en av de vänligaste pastorer jag känner och hans fru är också en exemplarisk ledare. Men för några år sedan började de få e-post från en anonym avsändare. Meddelandena var skarpt kritiska och kryddade med hot. Sedan anlände ett litet paket med vitt pulver till kyrkan.

Stewart ringde polisen. Det visade sig vara bakpulver i paketet. Pastorsparet fick veta att meddelandena och paketet kom från en tidigare medlem som var upprörd. Beteendet visar att det finns kristna som inte uppför sig som kristna när de beslutar sig för att lämna en församling.

Många av mina pastorsvänner kan berätta liknande historier om människor som lämnat under dramatiska och opassande omständigheter. Om den helige Ande leder dig till att lämna en församling – se till att göra det på rätt sätt.

Lämna inte i ilska. Om orsaken är att du är arg på pastorn eller någon annan medlem visar du att du är omogen. Om du bryter en relation varje gång du känner dig förolämpad blir du aldrig vuxen. Se oförrätten i vitögat och hantera den.

Hota inte. Somliga blir så arga att de vill skada den församling de lämnar. En pastor fick höra av en medlem på väg bort att han hoppades att församlingen skulle gå i konkurs när han slutade att ge sitt tionde. (Så blev det inte.) Även om något olämpligt har skett är det inte din sak att straffa pastorn eller andra medlemmar.

Lämna inte i hemlighet. Jag fick lära mig som pojke att fråga innan jag gick från middagsbordet. Det är oartigt att ge sig iväg utan förklaring. Du kan skriva ett brev men det är bättre att berätta det vid ett personligt samtal. Och glöm inte att tacka för vad församlingen gjort för dig.

Prata inte om saken i sociala medier. Enligt Ordspråksboken hatar Gud den som sår splittring bland sina bröder. Det är starka ord. Den som talar illa om en pastor gräver en grop som han själv faller i.

Försök inte locka med dig andra. Om Gud kallar dig att byta kyrka och du gör det på rätt sätt är det välsignat. Men om du försöker framkalla ett massutträde går du emot Guds auktoritet. Låt inte fienden använda dig för att skapa splittring.

Hitta ett nytt sammanhang. Jag hör ofta folk säga att Gud leder dem ”någon annanstans”. Men inte sällan visar det sig att det innebär “ingenstans alls”. Det är vanligen ett tecken på djupt missnöje eller en olöst konflikt. Ge inte upp församlingslivet! Ingen kristen ska leva i isolering.

Det finns tider när vi måste bryta upp. Skälen kan vara av praktisk natur. Och det finns församlingar som har olösta problem som gör dem osunda. Då kräver inte Gud att vi ska stanna. Den helige Ande vill leda oss till rätt andligt hem.

Bra pastorer vet att de inte kan hålla kvar folk som om de ägde dem. Sunda kyrkor påminner om att utgången är olåst. Pastorer ska välsigna dem som väljer att lämna – men då måste man lämna på ett respektfullt sätt som inbjuder till välsignelse.