Carl-Henric Jaktlund: Hans leende avslöjade allt

Vad hjälper det en människa om hon vinner alla ledarskapsinsikter men får betala med sitt eget liv?

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Krönikor

Ledarskap, detta storslagna ord om detta svårhanterliga. Behovet av utbildning på området är enormt och därför är alla fortbildningsdagar och böcker som fyller samtiden, inte minst inom kristenheten, av största betydelse. Och samtidigt, ibland – tyvärr ofta snarare än sällan – så stannar det vid tanketeorier. En pastorsvän har berättat om när en kollega till honom, inför det nya årets stora ledarskapskonferens, frågade övriga som också skulle åka om någon hade omsatt något från förra året i praktiken? Den totala tystnaden talade.

Det är förstås inte fullt så enkelt, det handlar till viss eller till och med stor del om att formas och slipas som person och den formen av förändringar märks ofta snarast över tid och är inte sällan svåra att mäta och utvärdera. Men ändå, det finns en uppenbar risk att det mestadels blir tankemodeller och ”sju nycklar för att lyckas som ledare” som antecknas i blocket och sedan förblir där.

Jag var i ärlighetens namn redo för något åt det hållet när jag häromveckan skulle lyssna till John Maxwell, en av kristenhetens största ledarskaps­gurus med åtskilliga skrivna böcker i ämnet, på en stor ledarskapskonferens i London. Men det var innan han klev upp på scenen och ställde dörren till sitt inre på vid gavel.

John Maxwell gav svar på frågor kring hur en ledare ska vara och agera, men han gjorde det nästan mer pliktskyldigt än passionerat. För trots att så mycket av hans verk och tjänst kretsat kring att ge den formen av råd och vägledning, inte minst på den stora breda ledarskapsarenan långt utanför kristenhetens väggar, så är det helt uppenbart inte där som hjärtat finns. Längtan hos honom är större än så, för vad hjälper det en människa om hon vinner alla ledarskapsinsikter men får betala med sitt eget liv?

Därför är drivkraften djupare, först och främst brinner John Maxwell för att leda människor till Jesus. Jag kommer sent glömma det stora varma leendet, kompletterat med rinnande tårar, när han talade om de initiativ som han tagit som inneburit att han fått se folk – i ganska stor omfattning, dessutom – finna en tro.

Där tydliggjordes hans konkreta passion och det var så genuint vackert: En äldre, högt prisad och uppburen ledarskapshjälte som satte fokus på den missionerande praktiken framför välformulerade slogans som hade riskerat stanna vid relativt tomma teorier utan bestående värde. Nu tydliggjorde han i stället den grund som måste finnas i varje kristet ledarskap: Den missionella inriktningen som är fokuserad på att betjäna och vägleda människor till Jesus och därefter allt närmare Honom.

Där har alla vi som lyssnade, och ni som nu läst detta, något att omsätta i praktiken året och åren som ligger framför.