Carl-Henric Jaktlund: SVT:s utmaning är samma som frikyrkans

För att nå alla generationer behöver en särskild grupp prioriteras.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Krönikor

Häromveckan kom beskedet att Marianne Rundström, populär och profilerad programledare på Sveriges television, sagt upp sig eftersom hon inte upplever att ”kunskap och erfarenhet värdesätts på SVT”. 66-åriga Rundström berättade i Expressen om sin känsla kring att det bara är ”ungdomligt som gäller”. Någon annan ny roll utifrån annat än fast anställning var hon inte intresserad av.

Jag läste och fantiserade om att SVT och den svenska frikyrkligheten har gemensamma strategimöten där de lägger om sina verksamheter tillsammans, men landade i att verkligheten troligtvis snarast är de tråkiga orden ”tillfälligheter” och ”slumpen”.

Men likheterna är uppenbara.

Omsvängningen med fokus på en yngre åldersgrupp än tidigare finns även inom frikyrkan, likaså de äldre som besviket betraktar förändringen som pågår. Och båda behöver fortsätta på den inslagna vägen men samtidigt kommunicera varför samt förhindra att de äldre lyfter på hatten och går vidare.

Det räcker inte att likt Ulf Johansson, SVT:s programchef för riksnyheterna, beklaga Marianne Rundström uppsägning och säga att man inte håller med om att de äldre värderas lågt.

Exempelvis hade han kunnat påpeka att nybildningen av Gomorron Sverige som siktar in sig på åldrar 20-39 förstås inte innebär att andra bortprioriteras utan att man siktar på en nyckelgeneration som innebär att man dessutom når både de yngre och de äldre.

Varsågod för tipset, Ulf Johansson, det kommer från norske pingstpastorn och tv-profilen Egil Svartdahl. I sin bok ”Ge det vidare” (Libris) skriver han om det han kallar ”nyckelgenerationen”: 25-50-åringarna.

Försvinner 25-50-åringarna förloras den naturliga kopplingen till deras barn och tonåringar - nästa generation - och församlingen riskerar att bli en engenerationsförsamling som består av enbart äldre. Och då är tiden utmätt.

Därför bör nyckelgenerationen bestämma ”gudstjänstens kulturella huvudspråk”, menar Egil Svartdahl. Vilket innebär att 25-50-åringarnas åsikter om exempelvis mötesform och musikstil bör lyssnas in noggrant.

Hör man detta fel som del av den äldre generationen så kan det låta som att man är oönskad, men så är inte fallet. Målet för Svartdahl och varje klok församlingsbyggare är allgenerationsförsamlingen.

Om kunskap och erfarenhet försvinner så kommer onödiga misstag att göras och det önskar ingen. Därför är det av yttersta vikt att detta kommuniceras tydligt av de församlingar som är mitt inne i en sådan här förändring, men även att de äldre generöst släpper taget om den kulturella inriktningen och mer än något annat är måna om att generationerna under fyller på och axlar manteln.

Stanna kvar och ta del av glädjen i att Jesustron uttrycks och gestaltas av de yngre och bidra på alla sätt du bara kan, även om det skulle innebära en mindre tongivande roll än tidigare.