Carl-Henric Jaktlund: Vi borde leva för andras bästa

Vi borde utmana varandra att leva med blicken på andras bästa.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Krönikor

När skriket från det inbromsande tunnelbanetåget i London upphör och dörrarna öppnas så tar ett annat skrik över, det från affischen på hållplatsens vägg: ”This book will change your life” (denna bok kommer förändra ditt liv). Inget dåligt löfte, minsann. Jag googlar författaren och får reda på att han vänder sig till dem som, översatt till svenska, ”inte funnit bestående lösningar genom traditionell medicin, psykologi eller religion”. Genom en egen mix av erfarenheter från alla dessa områden kan han nu, i alla fall enligt egen utsago, vägleda alla till ett förvandlat liv.

Han är långtifrån ensam om dessa anspråk, självhjälpsavdelningen i bokhandeln har vuxit sig stor och stark de senaste åren och den tycks bara bli större och starkare. Men som författaren Simon Sinek påpekade på den stora ledarskapskonferens som Holy Trinity Brompton – utöver världen känd som ”Alphakyrkan” – arrangerade i Royal Albert Hall förra veckan: Borde inte försäljningen av den typen av böcker egentligen gå åt det motsatta hållet, nedåt? Om de nu gör sitt jobb så borde ju folk känna sig mer tillfreds och inte ha behov av än fler böcker som ska förändra deras liv.

Simon Sinek uttryckte sorg över att det inte också, eller istället, finns en ”Hjälp andra”-hylla i bokhandeln. Inget har nämligen, menar han, större betydelse för en människas välbefinnande än att visa omsorg om andra.


Läs alla Carl-Henric Jaktlunds krönikor här.
 

För en tid sedan, när en av hans vänner mådde dåligt och ältade sina bekymmer, gjorde han ett experiment efter att en tid ha försökt hjälpa henne reda ut sina problem. Simon Sinek bad henne bli hans coach i sådant han brottades med och följden blev inte att bara han fick hjälp - hon förändrades också. När fokus flyttades från grubblandet på det egna till någon annans utmaningar så skingrades de egna bekymren.

I en egocentrisk tid som vår, där ”självförverkligande” blivit det stora målet, är detta värt att påminna sig gång på gång. En människas väl och ve byggs inte på för stor upptagenhet med sig och sitt, det är helt enkelt inte sunt eller nyttigt. Paulus skrev en uppmaning till församlingen i Filippi som gäller än: ”Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras.” Svårt, men det är grundläggande goda principer för alla våra plan; individuellt, familj- och församlingsmässigt, nationellt etcetera.

Vi borde, istället för den eviga påminnelsen om att sätta oss själva i första rummet, påminna och utmana varandra att leva med blicken på andras bästa.

”Andra har han hjälpt, nu får han hjälpa sig själv”, skrockades det när Jesus var uppspikad på korset. Det var förstås tänkt att tolkas hånfullt men landar istället som ett vackert omdöme om det mest osjälviska liv som någonsin levts. Dit når vi aldrig, men sikta på det måste vi.