Den helige Ande...rs

Pingstvännerna, missionarna och baptisterna står utanför den ekumeniska gemenskapen.
Ja, den gemenskap som innebär att man har en Anders som samfundsledare, alltså.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Krönikor När Anders Wejryd efter sommaren tar plats som ärkebiskop blir han den femte samfundsledaren som heter Anders. Kvar finns bara Göran, Sten-Gunnar och Karin som skiljer ut sig i den ekumeniska enhetens namn.En förklaring till att Anders brett ut sig så mycket kan ha att göra med att det på 1940-talet var ett riktigt modenamn. Och precis då föddes nästan alla av de män som i dag kan titulera sig samfundsledare.Namnet betyder ”man”Men det kan också finnas en annan förklaring, nämligen att namnet Anders betyder ”man”. Men på det örat vill inte Sten-Gunnar Hedin, nybliven föreståndare för Pingst FFS, lyssna.– Jag behöver inga sådana attribut. Mina föräldrar insåg att det räcker gott att anknyta till fornnordisk storhet och kraft, skojar han.”Pingstbiskopen” känner sig heller inte ensam i sällskapet:– Nej, namnet är ett sätt att profilera sig, säger han och tycker att åldern är ett betydligt större bekymmer:– Jag är van att vara bland de yngsta i de ekumeniska sammanhangen, men nu känner jag mig som en grand old man.Hedin fyller 58 i sommar och är för första och enda gången i gott sällskap bland Anders-sönerna. Yngst i samlingen är den enda kvinnan. Karin Wiborn blir 46 i december men hade faktiskt mycket väl kunnat heta – just det Anders. 1960, det år hon föddes, var nämligen Anders Sveriges allra vanligaste förnamn bland nyfödda gossar.