Eleonore Gustafsson: Livets mening är inte att få barn

Som kvinna måste jag inte föda en profet, jag kan bli en profet, skriver Eleonore Gustafsson.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Krönikor

I mötet med mina muslimska vänner får jag ofta frågan ”men varför är du inte gift?” De kommer från en kultur där meningen med livet som kvinna är att bli mamma. För mig som kristen kan det omöjligen vara livets mening.

Det som bland annat skiljer våra religioner åt är synen på Maria. Enligt den kristna tron fullbordade Maria Israels moderskap, därmed måste inte varje kvinna (som vill vara förbundet troget) bli mamma. Men inom islam är Maria bara en i raden av profetmödrar.

När Elisabet mötte Maria utbrast hon ”välsignad är du mer än andra kvinnor och välsignat är det barn du bär inom dig”. Elisabet var det gamla förbundets sista barnlösa matriark. Genom henne ropar Sara, Rebecka, Rakel och Hanna. När hon bär fram sin hälsning gör hon det som en representant för Israels matriarker, alla de kvinnor som efter lång väntan äntligen blev gravida.

Israels kallelse var att bli ett stort folk genom vilken hela världen skulle bli välsignad, och för att det skulle uppfyllas behövdes mödrar. Men nu bär Maria äntligen löftessonen i sitt sköte, han som skulle fullborda Israels kallelse, att bli den som välsignar hela världen. Därmed är moderskapet som plikt uppfyllt.

Att Maria fullbordade Israels moderskap bekräftas i berättelsen om systrarna Marta och Maria. När Jesus kom på besök gjorde Marta som så många andra kvinnor gjort genom historien, hon ställde sig i köket för att uppfylla rollen som den goda värdinnan. Men Maria frångick platsen i köket och satte sig i stället vid Jesu fötter. Att sitta vid en rabbins fötter innebar att vara dennes student, en plats som var reserverad för män. Därför klagar Marta hos Jesus. Men då sa han: ”Maria har valt det som är bäst, och det skall inte tas ifrån henne.”

Tyvärr är det just detta som kyrkan har gjort, de har fråntagit kvinnor platsen som studenter vid teologiska fakulteter och från den förkunnarroll som Jesus gav kvinnorna vid graven. Och värre blev det. När Luther stängde klostren återstod bara den gammaltestamentliga kvinnorollen: den som mamma. Det blev kvinnans enda uppgift och möjlighet, trots att Jesus hade öppnat andra vägar.

Jesus omskapade livets mening. Oavsett om man är gift eller ogift, barnlös eller förälder, så är inte livets mening barn. Stackars de barn vars föräldrar anser dem vara livets mening, för det är en tung börda att bära. Det bästa vi kan ge våra barn är att visa dem att det finns en mening och en glädje bortom sex, karriär och föräldraskap. Livets mening finns vid Jesu fötter, och att bära hans budskap vidare till världen. Oavsett civilstånd.

Som kvinna måste jag inte föda en profet, jag kan bli en profet. Det önskar jag att mina muslimska vänner skulle förstå. Ja, inte bara mina muslimska vänner utan också mina kristna bröder och systrar, alla de som tycker synd om mig för att jag (ännu) inte är gift eller fött barn.