Eleonore Gustafsson: Vad pågick i Jesus huvud?

Frågor utan säkra svar hjälper oss att ana storheten i inkarnationen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Krönikor

Enligt den kristna trosbekännelsen var (och är) Jesus både Gud och människa på samma gång. Han är helt och fullt ut Gud och samtidigt helt och fullt ut människa. Men vad innebär det egentligen?

I boken ”Becoming who you are” berättar jesuit­prästen James Martin om när han i egenskap av teolog skulle hjälpa en skådespelarensemble med repetitionerna inför en pjäs som skulle handla om Jesus och Judas. Han som skulle spela rollen som Jesus sa då: ”Jag är inte säker på hur jag ska relatera till Judas. Är jag gudomlig och vet allt om honom? Eller är jag bara en människa?” Vad svarar man på en sådan fråga? Vad ger man för regi till den som ska spela rollen som Jesus?

Det finns olika sätt att tillägna sig innehållet i en bibeltext. Ett sätt är att göra sin egen Jesusfilm med hjälp av fantasin. Vara jungfru Maria som får besök av ängeln Gabriel eller Petrus som går på vattnet. Alltså vara lite som en skådespelare, men bara i fantasin.

Så hur skulle det vara att leva sig in i rollen som Jesus? Vad pågick inuti hans huvud? Hur upplevde han till exempel sitt dop? När Jesus steg upp ur vattnet hörde han en röst som sa: ”du är min älskade Son, min utvalde”. Hur upplevde Jesus detta? Visste Jesus redan att han var Guds Son eller kom detta som ett överraskande tilltal? Hade han alltid vetat eller var det en insikt som sakta mognade fram och som han nu fick bekräftad?

Inkarnation betyder ”i köttet” och innebär att Gud blev människa, inte bara kroppsligt, som en präst som hette Apollinarius hävdade på 300-talet. Han var biskop i Laodikeia och menade att Jesus saknade ett mänskligt psyke, att han bara hade en mänsklig kropp. Men han blev kritiserad och dömd som heretiker.

Enligt den kristna tron var Jesus inte bara Gud i köttet, han hade också ett mänskligt psyke, en mänsklig vilja och ett mänskligt förstånd. Annars kan man inte kalla Jesus för en människa. Människan syndar inte bara med sin kropp utan också med sin själ, sitt förstånd och sin vilja. Om Jesus bara hade haft en mänsklig kropp hade han inte kunnat dö en ställföreträdande död. Men Gud blev människa fullt ut, inte bara kroppslig.

Enligt Johannes utförde Jesus sitt första mirakel­ under bröllopet i Kana, och då var Jesus enligt Lukas omkring 30 år gammal. Varför dröjde det så länge innan Jesus steg ut ur det fördolda och började utföra underverk? Han måste ha sett människor lida och dö innan dess, så varför gjorde han ingenting?

Om någon skulle spela en 25-årig Jesus vid sin sjuke väns dödsbädd, vad för slags regi skulle man då ge? Alltså före det att Jesus började utföra mirakel. Kunde han inte hela? Eller ville han inte? Eller visste han inte att han kunde? Detta är frågor som inte har några säkra svar, men som hjälper oss att ana storheten i inkarnationens mysterium, att Gud fullt ut delade våra livsvillkor.